FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تولیدات علمی شاخه دانشجویی

این وبینار، به کارگروه نورومارکتینگ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در 28خرداد ماه 1400برگزار شد.
در این مقاله، به بیان روشی نوین از شبکه های عصبی اسپایکی پرداخته شد. این روش را به اختصار BI-SNN مینامند که سبب یادگیری تدریجی توالی های اسپایک میشود.
گزارش نشست کارگروه مهندسی عصبی شاخه‌ی دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز / عنوان نشست : وبینار" مقدماتی بر شبکه های عصبی اسپایکی"
در این نشست که به همت کارگروه نورواسپرت شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران در 4 خرداد ماه 1400 برگزار شد. سخنران به توضیح مفهوم افسردگی، حافظه فعال، تمرینات قدرتی و تمرینات استقامتی پرداختند.
در جلسه های پیشین فصل های دیگری از کتاب زبان در مغز ما بررسی شد. در جلسه گذشته به شبکه ساختاری زبان پرداخته شد و این موضوع مورد بحث قرار گرفت که چه بخش هایی از مغز در ارتباط با پردازش های معنایی و نحوی در سطوح مختلف هستند.
دوازدهمین نشست از سلسله جلسات کتاب خوانی کارگروه علوم اعصاب شناختی شاخه ی دانشجویی ازمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران برگزار شد.
این وبینار، به همت آزمایشگاه کسب و کار عصبی دانشگاه علم و صنعت ایران و کارگروه نورومارکتینگ شاخه دانشجویی نقشه برداری مغز ایران در 7 خرداد ماه 1400برگزار شد.
در این جلسه به شبکۀ ساختاری زبان پرداخته شده است و مسیرهای قشرسفید پشتی و شکمی برای زبان معرفی شد که دو مسیر پشتی AF/SLF و دو مسیر شکمی IFOF/UC را در برمی‌گیرد.
این پنل به همت انجمن علمی زبان‌های خارجی و زبان‌شناسی و انجمن علمی علوم انسانی دیجیتال دانشگاه شیراز (زهرا جهانبانی دانشجوی دکتری زبان‌شناسی دانشگاه شیراز) و با همکاری کارگروه عصب-روان شناسی زبان شاخه دانشجویی نقشه‌برداری مغز ایران (نیره جودی دبیر کارگروه عصب-روانشناسی زبان) در تاریخ 9 و 10 اردیبهشت‌ماه 1400 برگزار شد.
عنوان نشست: جلسه معرفی و مرور کتاب، تحول وانعطاف پذیری، عصب زبانشناسی دوزبانگی، انعطاف‌پذیری و کنترل (کتاب راهنمایِ عصب روانشناسی زبان اکسفورد، زوبیکارای و شیلر، بخش2 - فصل 11)
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading