ورود / ثبت نام

درباره ما

آزمايشگاه ملّی نقشه برداری مغز به منظور پاسخگوئی به بخشی از نيازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمينه ی ايجاد زيرساخت تصويربرداری و تحريک مغزی برای تحقيقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنيان و روزامد در حوزه علوم و فناوريهای شناختی ايجاد شده است،که به صورت هيات امنايی اداره شده و يک موسسه ی ملّی است که در اختيار همه دانشگاهها و محققان کشور قرار خواهد داشت.

درباره ما

آزمايشگاه ملّی نقشه برداری مغز به منظور پاسخگوئی به بخشی از نيازهای پژوهشی و فناوری کشور در زمينه ی ايجاد زيرساخت تصويربرداری و تحريک مغزی برای تحقيقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنيان و روزامد در حوزه علوم و فناوريهای شناختی ايجاد شده است،که به صورت هيات امنايی اداره شده و يک موسسه ی ملّی است که در اختيار همه دانشگاهها و محققان کشور قرار خواهد داشت. تجهيزات مورد نياز آزمايشگاه که در طي چندين جلسه، توسط هياتی مرکب از متخصصان و اساتيد داخلی و خارجی تعيين و نسبت به سفارش و تهيه ی آنها اقدام گرديد؛ شامل دستگاه های تصويربرداری تشديد مغناطيسی 3 تسلا، تحريک غيرتهاجمی مغزی (TMS و TCS سازگار با MRI)، الکتروانسفالوگرافی (شامل سیستم سازگار با MRI) و طيف نگاری کارکردی مادون قرمز نزديک (FNIRS) می باشند. این آزمایشگاه همچنین مجهز به امکانات پیشرفته ی پردازش داده ، تصاویر و سیگنال و همچنین ارزیابی شناختی است.

لیست خدمات آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

آزمایشگاه تصویربرداری تشدید مغناطیسی

 • تصویربرداری آناتومیکی (ساختاری)
 • تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی کارکردی
 • تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی انتشاری
 • تصویربرداری پرفیوژن
 • طیف نگاری تشدید مغناطیسی

آزمایشگاه الکتروانسفالوگرافی

 • ثبت پتانسیل‌های برانگیخته
 • Hyperscanning EEG
 • مطالعات نوروفیدبک

آزمایشگاه تحریک مغناطیسی فرا جمجمه‌ای

 • اجرای پروتکل¬های rTMS برای حیوانات کوچک و با و بدون تسک برای انسان
 • تعیین دقیق نقاط هدف برای تحریک مغناطیسی با استفاده از تصاویر MRI یا اطلس MNI
 • نقشه¬برداری نواحی حرکتی و کلامی مغز
 • انجام مطالعه دوسرکول به وسیله کویل پلاسبو

آزمایشگاه تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای

 • اعمال تحریک الکتریکی تا 8 کانال به صورت آنودال، کاتودال، شم و دوسوکور

آزمایشگاه طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک

 • اندازه گیری تغییرات غلظت اکسی و دئوکسی هموگلوبین در حضور و عدم حضور محرک.
 • انجام مطالعات BCI وانجام مطالعات هایپراسکنینگ

آزمایشگاه‌های پردازش تصویر و سیگنال

 • پردازش تصاویر ساختاری
 • پردازش تصاویر کارکردی مغز
 • پردازش تصاویر دیفیوژن
 • پردازش سیگنال پیوسته
 • پردازش سیگنال‌های وابسته به رخداد

ثبت‌های مولتی مدال:

 • ثبت همزمان fMRI-EEG
 • ثبت همزمان fMRI-TMS
 • ثبت همزمان fMRI-tES
 • ثبت همزمان fMRI-fNIRS
 • ثبت همزمان EEG-TMS
 • ثبت همزمان EEG-tES
 • ثبت همزمان EEG-fNIRS
 • ثبت همزمان TMS-fNIRS
 • ثبت همزمان tES-fNIRS

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری