ورود / ثبت نام

آگهی مناقصه خرید دستگاه الکتروانسفالوگرام- 128 کاناله

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه الکتروانسفالوگراف ((EEG 128 کاناله از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه الکتروانسفالوگراف ((EEG 128 کاناله از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ 13/7/98 به سایت اینترنتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز (www.nbml.ir) و یا به آدرس تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تا آخر وقت اداری روزسه شنبه 23/7/98

تلفن تماس: 99-88225396 داخلی 308

میزان سپرده شرکت در مناقصه 600.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح بند 4 شرایط مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه: روز مورخ چهارشنبه 24 مهر ماه 1398 ساعت ده صبح در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

دریافت پیوست شماره یک

دریافت پیوست شماره دو

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری