آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اخبار

کارگاه دو روزه علوم شناختی در روابط اجتماعی
سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان خراسان در تاریخ 1 و 2 شهریورماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.
سمینار رایگان دو روزۀ آموزشی مهارتی نقشه برداری مغز ویژۀ استان یزد در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه ارزیابی شناخت با پتانسیل های فراخوانده رویداد ERP در تاریخ ۲۴ و ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه کاربرد بیوفیدبک در اختلالات روانپزشکی در تاریخ ۱۹ و ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه مهارتی آشنایی با روش طیف نگاری تشدید مغناطیسی (MRS) ؛ تئوری و عملی در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه پردازش سیگنال های مغزی و کاربرد آن در نوروساینس محاسباتی در تاریخ ۱۱ تا ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه یک روزه آشنایی با TMS در تاریخ ۱۱ مرداد ماه در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG)؛ تئوری، کاربردها و ثبت سیگنال در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۶ در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برگزار گردید.
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading