ورود / ثبت نام

آزمایشگاه ارزیابی و توانبخشی شناختی

زیر مجموعه ها:

 • ارزیابی‏ های شناختی
 • توانبخشی شناختی

زیر مجموعه های ارزیابی شناختی:

مجموعه آزمون کنتب

آزمون های غربالگری:
 • غربالگری عصب عضله
 • غربالگری مشکلات دیداری، حرکتی و ادراکی، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب
 • ارزیابی یادگیری و ادراک، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب
آزمون های حافظه دیداری:
 • ارزیابی انطباق ادراکی فوری و تاخیری
 • ارزیابی حافظه رویدادی و یادگیری
 • ارزیابی بازشناسی دیداری
 • ارزیابی بازشناسی فضایی
آزمون های عملکرد اجرایی، حافظه فعال و برنامه ریزی
 • ارزیابی انعطاف پذیری شناختی
 • ارزیابی یادگیری قوانین و تغییر توجه
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی و کنترل حرکتی
 • ارزیابی ظرفیت حافظه فعال
 • ارزیابی حافظه فعال و طرح ریزی راهبردی
آزمون های ارزیابی توجه:
 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۲-گزینه ای ساده
 • ارزیای توانایی انطباق محرک های دیداری و ارزیابی زمان واکنش
 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۵ گزینه ای
 • ارزیابی توجه مداوم دیداری
 • ارزیابی سرعت واکنش به محرک های ساده و انفرادی
آزمون های ارزیابی حافظه کلامی- معنایی
 • ارزیابی حافظه معنایی از طریق ارزیابی توانایی نامگذاری اشیاء
 • ارزیابی یادآوری آزاد، بازشناسی فوری و تاخیری برای اطلاعات کلامی
آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ:
 • ارزیابی پردازش اطلاعات و ارزیابی کنترل پاسخ برای محرک های مثبت و منفی
 • ارزیابی کنترل پاسخ و ریسک پذیری در تصمیم گیری
 • ارزیابی تکانشگری و تصمیم گیری
 • ارزیابی بازداری پاسخ
آزمون های شناخت اجتماعی:
 • ارزیابی شناخت اجتماعی از طریق ارزیابی صورت هایی با احساسات متفاوت

زیر مجموعه های توانبخشی شناختی:

مجموعه ریهاکام

ماژول های غربالگری:
 • هوشیاری
  • توجه انتخابی
  • کمپیمتری
  • توجه تقسیم شده
  • حافظه کاری
  • جستجوی اعداد فضایی
  • حافظه برای کلمات
  • استدلال منطقی
  • میدان بینایی
ماژول های توانبخشی:
 • توجه:
  • پاسخگویی
  • تقویت هوشیاری
  • گوش به زنگی
  • توجه پایدار
  • توجه و تمرکز
  • توجه تقسیم شده
  • توجه تقسیم شده
  • عملیات فضایی
  • عملیات فضایی سه بعدی
  • رفتار بازتابی
  • عملیات دو بعدی
  • توانایی ساختاری-دیداری
 • حافظه:
  • حافظه واژگان
  • حافظه تصویری
  • حافظه کلامی
  • حافظه توپولوژیک
  • حافظه فیزیولوژیک (چهره)
  • حافظه فعال
  • آموزش راهبرد های حافظه
 • توانایی های بینایی حرکتی:
  • هماهنگی بینایی-حرکتی
 • کارکردهای اجرایی:
  • خرید
  • محاسبات
  • برنامه ریزی برای تعطیلات
  • استدلال منطقی
 • دامنه بینایی:
  • تمرین ساکادی
  • تقویت بازیابی
  • کاوش 2


کارشناسان این بخش

دکتر علیرضا مرادی
مسئول بخش ارزیابی و توانبخشی شناختی
نوشین مومن زاده
کارشناس ارزیابی شناختی
سروش لهراسبی
کارشناس ارزیابی شناختی
110
مقالات منتشر شده
تعرفه خدمات ثبت درخواست

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری