ورود / ثبت نام


آزمایشگاه ارزیابی و توانبخشی شناختی

زیر مجموعه ها:

 • ارزیابی‏ های شناختی
 • توانبخشی شناختی

زیر مجموعه های ارزیابی شناختی:

مجموعه آزمون کنتب

آزمون های غربالگری:
 • غربالگری عصب عضله
 • غربالگری مشکلات دیداری، حرکتی و ادراکی، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب
 • ارزیابی یادگیری و ادراک، آشنایی آزمودنی با فضای کنتب
آزمون های حافظه دیداری:
 • ارزیابی انطباق ادراکی فوری و تاخیری
 • ارزیابی حافظه رویدادی و یادگیری
 • ارزیابی بازشناسی دیداری
 • ارزیابی بازشناسی فضایی
آزمون های عملکرد اجرایی، حافظه فعال و برنامه ریزی
 • ارزیابی انعطاف پذیری شناختی
 • ارزیابی یادگیری قوانین و تغییر توجه
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی
 • ارزیابی برنامه ریزی فضایی و کنترل حرکتی
 • ارزیابی ظرفیت حافظه فعال
 • ارزیابی حافظه فعال و طرح ریزی راهبردی
آزمون های ارزیابی توجه:
 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۲-گزینه ای ساده
 • ارزیای توانایی انطباق محرک های دیداری و ارزیابی زمان واکنش
 • ارزیابی سرعت واکنش در پارادایم های ۵ گزینه ای
 • ارزیابی توجه مداوم دیداری
 • ارزیابی سرعت واکنش به محرک های ساده و انفرادی
آزمون های ارزیابی حافظه کلامی- معنایی
 • ارزیابی حافظه معنایی از طریق ارزیابی توانایی نامگذاری اشیاء
 • ارزیابی یادآوری آزاد، بازشناسی فوری و تاخیری برای اطلاعات کلامی
آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ:
 • ارزیابی پردازش اطلاعات و ارزیابی کنترل پاسخ برای محرک های مثبت و منفی
 • ارزیابی کنترل پاسخ و ریسک پذیری در تصمیم گیری
 • ارزیابی تکانشگری و تصمیم گیری
 • ارزیابی بازداری پاسخ
آزمون های شناخت اجتماعی:
 • ارزیابی شناخت اجتماعی از طریق ارزیابی صورت هایی با احساسات متفاوت

زیر مجموعه های توانبخشی شناختی:

مجموعه ریهاکام

ماژول های غربالگری:
 • هوشیاری
  • توجه انتخابی
  • کمپیمتری
  • توجه تقسیم شده
  • حافظه کاری
  • جستجوی اعداد فضایی
  • حافظه برای کلمات
  • استدلال منطقی
  • میدان بینایی
ماژول های توانبخشی:
 • توجه:
  • پاسخگویی
  • تقویت هوشیاری
  • گوش به زنگی
  • توجه پایدار
  • توجه و تمرکز
  • توجه تقسیم شده
  • توجه تقسیم شده
  • عملیات فضایی
  • عملیات فضایی سه بعدی
  • رفتار بازتابی
  • عملیات دو بعدی
  • توانایی ساختاری-دیداری
 • حافظه:
  • حافظه واژگان
  • حافظه تصویری
  • حافظه کلامی
  • حافظه توپولوژیک
  • حافظه فیزیولوژیک (چهره)
  • حافظه فعال
  • آموزش راهبرد های حافظه
 • توانایی های بینایی حرکتی:
  • هماهنگی بینایی-حرکتی
 • کارکردهای اجرایی:
  • خرید
  • محاسبات
  • برنامه ریزی برای تعطیلات
  • استدلال منطقی
 • دامنه بینایی:
  • تمرین ساکادی
  • تقویت بازیابی
  • کاوش 2


دی ماه 1398
آغاز فعالیت این بخش
16
تعداد پروژه ثبت شده تاکنون
8
تعداد پروژه انجام یافته
8
تعداد پروژه در حال اجرا
120
مقالات منتشر شده

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری