ورود / ثبت نام

تعرفه‌های بخش ارزیابی شناختی

برای مشاهده شرایط دریافت تخفیف روی تعرفه های جدول زیر، اینجا کلیک کنید.

 

هزینه مجوز استفاده از لایسنس برای هر تست هزینه خروجی spss برای هر تست هزینه تست به همراه گزارش معمول آزمون توضیح آزمون نام آزمون ردیف
9700000 640000 330000 Motor Screening Task (MOT) آزمون های غربالگری CANTAB 1
330000 Big/Little Circle(BLC)
540000 Paired Associates Learning (PAL) آزمون های حافظه دیداری
440000 Pattern Recognition Memory (PRM)
440000 Spatial Recognition Memory (SRM)
540000 Delayed Matching to Sample (DMS)
540000 Attention Switching Task (AST) آزمون های کارکردهای اجرایی ، حافظه فعال و برنامه ریزی
540000 Intra - Extra Dimensional Set Shift (IED)
640000 One Touch Stockings of Cambridge (OTS)
330000 Spatial Span (SSP)
640000 Stockings of Cambridge (SOC)
540000 Spatial Working Memory (SWM)
440000 Choice Reaction Time (CRT) آزمون های ارزیابی توجه
640000 Match to Sample Visual Search (MTS)
540000 Reaction Time (RTI)
640000 Rapid Visual Information Processing (RVP)
440000 Simple Reaction Time (SRT)
330000 Graded Naming Task (GNT) آزمون های ارزیابی حافظه کلامی / معنایی
540000 Verbal Recall/Recognition Memory (VRM)
540000 Affective Go / No - Go (AGN) آزمون های تصمیم گیری و کنترل پاسخ
660000 Cambridge Gambling Task (CGT)
540000 Information Sampling Task (IST)
640000 Stop Signal Task (SST)
540000 Emotion Recognition Task (ERT) آزمون شناخت اجتماعی
330000 Visual Analogue Scale (VAS) آزمون ارزیابی حالت های خلقی - هیجانی آزمودنی
8650000 1720000 220000 Integrated Visual and Auditory Continuse Perfomance Test آزمون بررسی توجه و تمرکز IVA-2 2
هر چهار آزمون در قالب یک پکیج هر تک آزمون        
2130000 630000   نرم افزار توانبخشی ریهاکام 3

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری