ورود / ثبت نام


آزمایشگاه الکترومایوگرافی (EMG)الکترومایوگرافی (Electromyography (EMG)) مطالعه عملکرد عضلات بدن از طریق بررسی و تحلیل سیگنال‌های الکتریکی است که ماهیچه‌ها با انقباض و انبساط خود تولید می‌کنند. این تکنیک که در زبان فارسی برق‌ماهیچه‌نگاری یا نوار عصب و عضله نیز خوانده می‌شود، تکنیکی تجربی است که سیگنال‌های الکتریکی عضلات بدن حین انقباضات عضلانی را ثبت و ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کند.

الکترومایوگرافی دو نوع اصلی دارد: بالینی یا تشخیصی (Neurological EMG) و حرکتی (Kinesiological EMG).

در مدل کلاسیک EMG بالینی یا تشخیصی، یک تحریک الکتریکی خارجی سبب ایجاد پاسخی مصنوعی به شکل سیگنال در عضله در حالت سکون می‌شود و این سیگنال مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در مواردی نیز از فرد خواسته می‌شود تا عضله مد نظر را با شدت‌های مختلف منقبض کند و سیگنال حاصل از این انقباض‌ها تحلیل و تفسیر می‌شود.

در EMG حرکتی یا کینزیولوژیک، فعالیت‌های عصبی عضلانی ماهیچه‌ها در Taskهای مختلف مورد تمرکز قرار می‌گیرند. از جمله این Taskها، وضعیت بدن، حرکات عملکردی، شرایط کاری مختلف و برنامه‌های درمانی یا تمرینی هستند.

مهم‌ترین کاربردهای مطالعات الکترومایوگرافی را می‌توان در 4 حیطه دسته‌بندی کرد:

 • حیطه پزشکی:

  مانند تشخیص اختلالات ارتوپدی، کمک به تصمیم‌گیری قبل و بعد از عمل جراحی، تجزیه و تحلیل راه رفتن و وضعیت بدن و...

 • حیطه توانبخشی:

  مانند توانبخشی پس از جراحی، توانبخشی پس از سوانح، فیزیوتراپی، توانبخشی نورولوژیک، تدوین برنامه‌های تمرینی و درمانی و...

 • حیطه ارگونومی:

  مانند تشخیص پاسخ عضلانی در مطالعات ارگونومی، طراحی ارگونومیک، تجزیه و تحلیل محصولات مورد تقاضا، پیشگیری از آسیب و...

 • حیطه علوم ورزشی:

  مانند تجزیه و تحلیل حرکات برای بهبود فعالیت‌های ورزشی، بیومکانیک و ساخت اندام‌های میوالکتریک، تمرینات قدرتی ورزشکاران و...کارشناسان این بخش

نرگس صادق بیگی
نرگس صادق بیگی
مینا براتی
مینا براتی
کارشناس الکترومایوگرافی
ماهک اصولی
ماهک اصولی
کارشناس الکترومایوگرافی
بهاره سیاهلو
بهاره سیاهلو
کارشناس الکترومایوگرافی
هانیه قائم پناه
هانیه قائم پناه
کارشناس الکترومایوگرافی
علیرضا رضایی زنگنه
علیرضا رضایی زنگنه
کارشناس الکترومایوگرافی

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری