ورود / ثبت نام


خدمات آزمایشگاه الکترومایوگرافی (EMG)

 1. ثبت سیگنال از همه عضلات اسکلتی بدن در حال استراحت یا فعالیت

  EMG 1EMG 2

  شکل 1

 2. امکان ثبت حداکثر انقباض ارادی (Maximum Voluntary Contraction (MVC)) آزمودنی و تعیین درصد نیروی موردنیاز برای انجام فعالیت‌های خاص عضله

  EMG 3EMG 4

  شکل 2

 3. اجرای Task مناسب آزمایش همزمان با ثبت الکترومایوگرافی

  در بسیاری از پژوهش‌ها، لازم است همزمان با اخذ سیگنال الکترومایوگرافی از عضلات مشخص، آزمودنی Task مورد نظر پژوهشگر را انجام دهد. با کمک تجهیزات آزمایشگاه الکترومایوگرافی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز اجرای انواع مختلف Task های کامپیوتری، حرکتی و ... همزمان با ثبت سیگنال EMG آزمودنی قابل انجام است. برای مثال با استفاده از دستگاه EMG Wireless این آزمایشگاه، می‌توان بدون وجود کابل‌های مزاحم Task های حرکتی را حین ثبت سیگنال EMG اجرا نمود.

  EMG 5EMG 6EMG 7

  شکل 3

 4. ثبت رویدادها (Events)

  EMG 8

  شکل 4

  با استفاده از سوییچ ثبت رویداد (Events Switch) دستگاه Motion Lab EMG System موجود در آزمایشگاه الکترومایوگرافی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می‌توان رویدادهای راه رفتن را در تکالیف حرکتی سیار در پژوهش‌های بیومکانیک، تحلیل راه رفتن و آنالیز حرکت تشخیص داد.

  این سوییچ‌ها پژوهشگر را قادر می‌سازند تا تقریبا در هر شرایط راه رفتنی بدون تاثیر بر راه رفتن آزمودنی به ثبت دقیق رویدادهای راه رفتن وی بپردازد و همچنین با قرارگیری آسان بر قسمت‌هایی از پا که با زمین تماس دارد (با پای برهنه یا داخل کفش)، ثبت این رویدادها در سوژه‌های انسانی را بسیار قابل اعتماد و آسان‌تر می‌کنند. برای مثال با استفاده از یک جفت سوییچ در هر پا می‌توان زمان تماس پاشنه و پنجه را تعیین نمود که در نتیجه چرخه راه رفتن سوژه بدون هیچ سخت‌افزار اضافی به فازهای تماس اولیه، ایستادن، فشار دادن و چرخش تقسیم می‌گردد.

  EMG 9EMG 10

  شکل 5

 5. انجام ثبت همزمان TMS-EMG

  EMG 11

  شکل 6

  پتانسیل برانگیخته حرکتی یا Motor Evoked Potential (MEP) برای نظارت بر شرایط الکتروفیزیولوژیک، توصیف و ارزیابی عضلات، اعصاب و ساختارهای سیستم عصبی مرکزی در شرایط طبیعی یا پاتولوژیک استفاده می‌گردد. در ثبت‌های همزمان EMG-TMS پژوهشگر قادر خواهد بود MEP آزمودنی را در شرایط مختلف و برای عضلات مختلف ثبت کند.

  EMG 12EMG 13

  شکل 7

 6. انجام ثبت‌ همزمان EEG-EMG

  EMG 14

  شکل 8

  بین سیگنال‌های EEG و EMG یک رابطه، ارتباط یا وابستگی آماری ناشی از یکپارچگی عملکردی سیستم‌های عصبی و عضلانی وجود دارد که به آن انسجام قشری-عضلانی (Cortico-Muscular Coherence (CMC)) گفته می‌شود و در مطالعات نقشه برداری مغز می‌توان از آن با محاسبه رابطه خطی دامنه فرکانسی بین اجزای سیگنال‌های EEG و EMG برای بررسی ارتباط عملکردی بین مغز انسان و عضلات استفاده کرد. امکان اخذ سیگنال‌های EEG و EMG به شکل همزمان انجام این گونه مطالعات را در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میسر کرده است.

  EMG 15EMG 16

  شکل 9

 7. انجام ثبت همزمان EMG-IMU

  EMG 17

  شکل 10

  ادغام روش‌های الکترومایوگرافی و ارزیابی حرکتی با سنسورهای IMU (Inertial Measurement Unit) یکی از بهترین روش‌های اندازه‌گیری دقیق الگوهای حرکت اندام‌ها و عضلات بدن است که به پژوهشگران کمک می‌کند تا مرزهای جدیدی را در تجزیه و تحلیل حرکت کشف کنند. بررسی و آنالیز حرکت اندام‌های مختلف کاربردهای گسترده‌ای در علوم پزشکی، مهندسی، ورزشی و... دارد؛ از جمله تشخیص و مداخلات درمانی اختلالات حرکتی، ارزیابی اثربخشی این مداخلات، تسهیل مطالعات هم‌افزایی مغز و عضله، تجزیه و تحلیل و بهینه سازی عملکردها و تمرینات ورزشی، و تعاملات انسان و ماشین.

  EMG 18EMG 19

  شکل 11

 8. انجام ثبت همزمان EMG با سایر مدالیته‌ها

  آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز امکان انجام همزمان ثبت الکترومایوگرافی با سایر روش‌های نقشه برداری مغز را نیز فراهم نموده است، برای مثال:

  • EMG-VR
  • EMG-Eye Tracker
  • EMG-FNIRS
  • EMG-IMU
  • ....

  EMG 20EMG 21

  شکل 12

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری