آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اخبار

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای اهداف ترویجی خود به صورت دوره‌ای سخرانی‌های علمی رایگان در حوزه‌های مختلف نقشه برداری مغز برای علاقه‌مندان برگزار می‌کند.
این کارگاه در تاریخ ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷ با هدف یاد‌دهی مبانی تئوری و عملی در زمینه‌ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی و ایجاد مهارت کار با دستگاه برگزار شد.
در تاریخ ۲ تا ۴ شهریور ۱۳۹۷ و با حضور متخصصان برجسته‌ي جهانی، ششمین سمپوزیوم بین‌المللی صرع با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا، انجمن صرع و بنیاد شهید و امور ایثارگران با هدف درمان جانبازان مبتلا و انتقال دانش برگزار شد.
آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ششمین مدرسه‌ی تابستانه‌ی دانش‌آموزی مغز و شناخت را با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و حمایت ستاد توسعه‌ی علوم و فناوری‌های شناختی، در تاریخ ۱ تا ۶ شهریور ۱۳۹۷ برگزار کرد.
به دلیل درخواست مکرر شرکت کنندگان محترم و مصوبه جلسه هیئت داوران، مهلت ارسال نتایج تا ٢۰ شهریورماه ساعت ٢۴:۰۰ تمدید شد.
از آن جا که حداقل زمان انتظار برای انجام پروژه‌ها در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به بیش از ۲ ماه رسیده است، سرویس جدیدی از سوی ...
در اخبار و اطلاعیه‌های پیشین اعلام شد که دومین سمپوزیوم تازه‌های نقشه برداری مغز ایران همراه با امتیاز بازآموزی برگزار خواهد شد.
آزمایشگاه ملی نقشه‏ برداری مغز برگزار می کند: دومین مسابقۀ ملی واسط مغز و رایانه (iBCIC) با تأکید بر کاربرد سیگنال های مغزی در توانبخشی
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری انجمن علوم اعصاب ایران و با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموش پزشکی برگزار می کند: پنجمین مدرسه تابستانه دانشجویی مغز وشناخت (ویژه دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی- دانشجویی مغز و شناخت)
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند: سخنرانی علمی با موضوع " ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با استفاده از تحلیل سیگنال مغزی"