تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS)

MEP


نرگس صادق بیگی

  • 6 ماه پیش
  • 1

کاربردهای تشخیصی TMS


نرگس صادق بیگی

  • 11 ماه پیش
  • 1

کاربردهای درمانی TMS


نرگس صادق بیگی

  • 11 ماه پیش
  • 1

TMS چیست؟


نرگس صادق بیگی

  • 11 ماه پیش
  • 1