تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS)

MEP


نرگس صادق بیگی

  • 2 سال پیش
  • 1

کاربردهای درمانی TMS


نرگس صادق بیگی

  • 2 سال پیش
  • 1

TMS چیست؟


نرگس صادق بیگی

  • 2 سال پیش
  • 1