تالار گفتمان آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

ارزیابی شناختی

مجموعه آزمون های کن تب ( CANTAB )


دکتر سروش لهراسبی

  • 3 سال پیش
  • 7

همکاری در طرح تحقیقاتی


جواد مومنی

  • 4 سال پیش
  • 12

تحقیقات پیرامون رشته


مصطفی حسنی

  • 4 سال پیش
  • 8