ورود / ثبت نام


پردازش تصاویر ساختاری

معیارهای مختلفی برای بررسی مورفومتری مغز مانند حجم ماده سفید، حجم ماده خاکستری، سطح و ضخامت کورتکس وجود دارد. دو تکنیک برای آنالیز مورفومتری مغز وجود دارد که شامل Voxel Based Morphometry (VBM) و Surface-based analysis (SBA) است. این دو نوع آنالیز بر روی تصاویر T1 و در برخی موارد با کمک تصاویر T2صورت گرفته و تغییرات و تفاوت های معنادار بین گروه‌های تصویربرداری را می‌توان از این طریق مشخص کرد.

خدمات آزمایشگاه در بخش آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

این آنالیزها شامل Voxel-based morphometry، Deformation-based morphometry، Region-based morphometry و Surface-based morphometry هستند که با استفاده از نرم افزار‌های SPM ، CAT12 و Freesurfer (آنالیزهای ROI based و Vertex wise analysis) در اختیار پژوهشگران قرار داده می شود.

شکل 1: تقسیم نواحی مختلف مغز جهت بررسی های کمی

شکل 2: نمونه‌ای از آنالیز Voxel based

شکل 3: نمونه‌ای از آنالیز Surface-based

از جمله نکات مهمی که هنگام آنالیز تصاویر در Freesurfer وجود دارد، عیب‌یابی و تصحیح تصاویر خروجی نرم‌ا‌فزار به صورت دستی می‌باشد که کاری دشوار و زمانگیر است. این قابلیت در بخش آنالیز تصاویر قابل انجام می‌باشد.

شکل 4: نمونه‌ای از اعمال تصحیح بر تصاویر خروجی Freesurfer

شکل 5: نمونه ای از آنالیز گراف برای تصاویر ساختاری با استفاده از تولباکس GAT

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری