ورود / ثبت نام

تعرفه‌های بخش پردازش و آنالیز داده ( سیگنال و تصویر)

تعرفه (ریال) سطح نوع نرم افزار نوع آنالیز تصویر
150000 1 - Initial Preparation 1 DTI
375000 3 Explore DTI ROI Based Analysis 2
225000 2 Explore DTI Atlas Based Analysis 3
225000 2 Explore DTI Connectivity Matrix Extraction 4
375000 3 GAToolbox Graph Analysis 5
 
150000 1 Matlab Initial Preparation 1 Relaxometry
225000 2 Matlab T1/T2 Mapping 2
225000 2 Origin R1/R2 Mapping 3
 
150000 1 - Initial Preparation 1 Rest fMRI
225000 2 CONN 1st Level Analysis 2
375000 3 CONN 2nd Level Analysis 3
 
150000 1 - Initial Preparation 1 Task fMRI
225000 2 SPM + Xjview 1st level Analysis 2
375000 3 3
225000 2 SPM 2nd Level Analysis 4
375000 3 SPM/CONN Psychophysiological Interactions Analysis* 5
 
150000 1 - Initial Preparation 1 Task Design
150000 1 Psychopy Task Design 2
225000 2
375000 3
 
150000 1 - Initial Preparation 1  
150000 1 Freesurfer Single Subject 2
375000 3 Freesurfer Group Analysis* 3
 
150000 1 - Initial Preparation 1 Voxel Based Morphometry (VBM)
225000 2 CAT12 Group Analysis 2
375000 3 GAT Graph Analysis 3
 
150000 1 - Initial Preparation 1 MRS
375000 3 JMRUI MRS Analysis 3
 

 

 

  سطح تعرفه (ریال)
1 EEG-PreProcess
EEG data-32channel/ 20min duration
1 1500000
2 EEG-Power
EEG data-32channel/ 20min duration
1 1500000
3 EEG-ERP
EEG data-32channel/ 20min duration/only 2 Conditions
1 1500000
4 fNIRS 1 1500000
5 EMG 1 1500000
EEG-VR 2 2250000
6 Biosensor Analysis 2 2250000
7 Task Design 2 2250000
Task Design
mix of Picture,voice,Movie / SSVEP / Specific situation with Specific Responses
2 2250000
8 Connectivity 3 3750000
9 EEG-fMRI 3 3750000
10 Others 3 3750000

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری