ورود / ثبت نام

Relaxometry

آنالیز دیگری که در این بخش در اختیار محققان است تهیه ی نقشه های T1 & T2 است. تصاویر Relaxometry خامی که از دستگاه MRI دریافت می شوند تصاویر با وزن T1 یا T2 می باشند که کنتراست نسبتا مطلوبی در TR و TE خاص بدست می دهند. اما با تکنیک های Relaxometry می توان عدد واقعی این ویژگی بافت را بدست آورد و نقشه ی واقعی (به جای تصویر وزن دار) را محاسبه نمود. Relaxometry

نمونه ی T1 Relaxometry با استفاده از تکنیک اسپین اکو

خدمات آزمایشگاه برای Relaxometry

این آنالیز با استفاده از متلب بر اساس داده های پژوهشگر صورت می گیرد. همچنین نرم افزار ImageJ با استفاده از افزونه ی MRI Processor قابلیت انجام این آنالیز را در اختیار قرار می‌دهد.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری