FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

اخبار حوزه نقشه برداری مغز

محققان از ماژول های اپی ژنتیک برای کاهش آسیب های ناشی از استرس به نوروپلاستیسیته استفاده کردند. یافته ها نشان می دهد که مداخله در مکانیسم های اپی ژنتیک سریعتر از داروهای معمول اثرات ضد افسردگی ایجاد می کند.
مغز افرادی که دچار ضایعات نخاعی هستند در انجام تکالیفی که مربوط به سرعت پردازش است همانند افراد مسن سالم عمل می کند. یافته ها نشان می دهد در افراد دارای ضایعات نخاعی نظریه پیری شناختی تسریع شده صحیح است.
مطالعات نشان می دهد که تومورهای مغزی ممکن است ناشی از بافت آسیب دیده مغزی باشند که به درستی بهبود نیافته اند.
محققان از ماژول های اپی ژنتیک برای کاهش آسیب های ناشی از استرس به نوروپلاستیسیته استفاده کردند. یافته ها نشان می دهد که مداخله در مکانیسم های اپی ژنتیک سریعتر از داروهای معمول اثرات ضد افسردگی ایجاد می کند.
دانشمندان به یک مدل محاسباتی جدید دست یافته اند که نشان می دهد مغز چگونه اطلاعات کوتاه مدت را با استفاده از انواع خاصی از یاخته های عصبی حفظ می کند.
بر اساس یک مطالعه جدید ، تجمع پروتئین در مغز افرادی که در سالهای قبل نمیتوانستند خوب بخوابند ، بیشتر است.
افکار، احساسات و حرکات ما توسط میلیاردها سلول عصبی کنترل می‌شود که در تریلیون‌ها نقطه‌ی ارتباطی ویژه موسوم به سیناپس با یکدیگر در ‌ارتباطند.
محققان دانشگاه ایالتی جورجیا در تلاشند با استفاده از یادگیری‌ عمیق و هوش مصنوعی درباره چگونگی تأثیر بیماری روانی و سایر اختلالات بر مغز بیشتر بیاموزند.
تحقیقات جدید با سرپرستی محققان دانشکده پزشکیNYU Grossman ، شاخص توده‌ی بدنی (BMI) را، که نشانگر چاقی است، به تغییرات در دو ناحیه‌ی مغز یعنی قشر پری فرونتال و اینسولای قدامی مرتبط می‌کند.
براساس مطالعه‌ای جدید، کودکان و نوجوانانی که به بیش از یک زبان صحبت می‌کنند ممکن است با ماده‌ی خاکستری بیشتری به بزرگسالی برسند.