ورود / ثبت نام


طراحی تسک

مهمترین مسئله برای طراحی یک مطالعه fMRI مبتنی بر تسک، طراحی تسک مناسبی است که قابلیت اجرای آن در فضای اتاق MRI وجود داشته باشد.

معمولا در این تسکها زمان‌بندی ارائه تحریک ها به آزمودنی بسیار مهم است. بر این اساس، برای اجرای تسک معمولا از Psychtoolbox یا PsychoPy استفاده می شود، که هم از نظر زمان بندی دقت بالایی دارند و هم با دستگاه MRI زیمنس سازگار می باشند.

آزمایشگاه پردازش تصویر به منظور تسهیل در کار مطالعه fMRI خدمات پیاده سازی تسک در Psychtoolbox و PsychoPy را برای پژوهشگران فراهم می کند.

شکل 1: نمونه ای از طراحی تسک

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری