ورود / ثبت نام


دیتاست‌های بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایراناز مهمترین اهداف راهبردی بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، ایجاد امکان جستجو از میان هزاران نمونه بایگانی‌شده در بیوبانک و گزینش مرتبط‌ترین نمونه با پژوهش مد نظر، برای پژوهشگران است. ابزارهای توسعه‌یافته در بیوبانک، بستر این گونه انتخاب نمونه را با استفاده از فیلترگذاری‌های متنوع و ساختار داده‌های جامع، فراهم کرده است. این رویکرد، انعطاف‌پذیری زیادی در شرط‌گذاری، جستجو و گزینش نمونه‌ها فراهم می‌کند. در عین حال، این فرآیند می‌تواند پیچیده و وقت‌گیر باشد.

جهت تسهیل جستجو و دریافت مجموعه نمونه‌های مرتبط با یکدیگر، بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران رویکرد دومی در ارایه بسته نمونه‌های گردآوری‌شده در مطالعات گوناگون با پیش‌فرض‌های یکسان، اتخاذ کرده است.

در این شیوه، تعداد معینی از نمونه‌ها منطبق بر یک موضوع پژوهشی کاربردی و با مشخصات فنی و بالینی یکسان، به‌صورت بسته نمونه‌های حاوی برچسب‌های بالینی و پیوست‌های ضروری، تحت عنوان یک دیتاست در دسترس پژوهشگران قرار می‌گیرد. هر دیتاست، دارای یک شناسنامه توصیفی مشتمل بر عنوان پژوهش، مشخصات افراد و مراکز درگیر در فرآیند اخذ نمونه ها، ویژگی جمعیت آماری نمونه ها، توصیف پروتکل اخذ نمونه ها و انواع نمونه و داده های موجود در دیتاست است. پژوهشگران می توانند به سادگی با بررسی شناسنامه دیتاست ها و جستجو در میان ویژگی های مذکور، به مجموعه داده های مرتبط با نیازمندی خود در قالب یک دیتاست دست یابند. مزیت دیتاست‌ها، دستیابی به داده‌های همگن با شرایط کنترل‌شده و محدود است. دیتاست‌های بیوبانک، در دو دسته دیتاست‌های اهدایی و دیتاست‌های پیشنهادی طبقه‌بندی شده است.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری