ورود / ثبت نام


ریلکسومتری

تهیه نقشه T1 وT2

آنالیز دیگری که در این بخش در اختیار محققان است تهیه ی نقشه های T1 & T2 است. تصاویر Relaxometry خامی که از دستگاه MRI دریافت می شوند تصاویر با وزن T1 یا T2 می‌باشند که کنتراست نسبتا مطلوبی در TR و TE خاص بدست می‌دهند. اما با تکنیک های Relaxometry می توان عدد واقعی این ویژگی بافت را بدست آورد و نقشه‌ی واقعی (به جای تصویر وزن دار) را محاسبه نمود.

این آنالیز با استفاده از نرم افزار MATLAB بر اساس داده های پژوهشگر صورت می‌گیرد. همچنین نرم افزار ImageJ با استفاده از افزونه‌ی MRI Processor قابلیت انجام این آنالیز را در اختیار قرار می‌دهد.

کمی‌سازی R1 و R2

از خدمات ریلکسومتری می‌توان به کمی سازی R1 و R2 اشاره کرد. مقادیر R1 و R2 از روی تصاویر خامی که از دستگاه MRI اخذ می‌شود و از روی مقادیر T1 و T2 استخراج می‌گردد. در نهایت آنالیز نمودارهای R1 و R2 بر حسب غلظت ماده مورد نظر توسط نرم‌افزار Origin رسم میگردد.

شکل 1

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری