ورود / ثبت نام


وب‌سایت بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران

جهت بررسی و سفارش نمونه‌های بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، لازم است فرد با مراجعه به سامانه ibmb.nbml.ir، یک حساب کاربری برای خود ایجاد کند. هر کاربر می‌تواند پس از ورود به حساب کاربری خود، تعداد نامحدودی پروژه در بیوبانک تعریف کند.

 

شکل 1: نمایی از وب‌سایت بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران

بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران، نمونه‌های بالینی و پژوهشی را با دو رویکرد کلی در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد:

1- سفارش نمونه: کاربر تک‌تک نمونه‌های مد نظر خود را با استفاده از فیلترهای موجود، گزینش و دریافت می‌کند.

مزیت اصلی این رویکرد، انعطاف‌پذیری کامل در گزینش نمونه‌ها بر اساس فیلترگذاری متنوع مشتمل بر ویژگی‌های فنی، بالینی یا دموگرافیک است. پژوهشگر پس از ورود به حساب کاربری خود، در صفحه ثبت پژوهش، می‌تواند تعداد نامحدودی پروژه در بیوبانک تعریف کند. در ادامه برای هر پروژه تعریف‌شده، با اعمال فیلترهای گوناگون منطبق بر مشخصات فنی و بالینی نمونه‌های موجود، به نمونه متناسب با پژوهش خود دست یابد.

 

شکل 2: صفحه فیلترگذاری سامانه بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران

2- سفارش دیتاست: نمونه‌های معین با ویژگی‌های فنی و بالینی مشابه، به‌صورت یک‌جا در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. کاربر، در انتخاب تک‌تک نمونه‌ها نقشی ندارد و بر اساس تعیین ویژگی‌های کلی دیتاست‌ها، به جستجو و گزینش میان دیتاست‌ها می‌پردازد.

مزیت اصلی این رویکرد، سریع‌بودن فرآیند جستجو و سفارش نمونه است. زیرا، بدون نیاز به روند فیلترگذاری، تعریف و تأیید پروژه و صرف وقت برای انتخاب نمونه‌ها، یک بسته معین از نمونه‌ها را دریافت می‌کند. مزیت مهم دیگر این رویکرد، دریافت نمونه‌های مرتبط با یکدیگر با شرایط محدود و کنترل‌شده است که ارزش افزوده در طراحی مطالعات و گردآوری نمونه‌های مورد نیاز دارد.

 

شکل 3: صفحه سفارش دیتاست سامانه بیوبانک نقشه‌برداری مغز ایران

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری