ورود / ثبت نام


آنالیز EEG-fMRI

بروز روزافزون بیماری‌های عصبی و روانپزشکی به ابزارهای پیچیده‌تری برای تشخیص و پایش آنها نیاز دارد. مدت هاست که بخش بالینی از پارامترهای عینی استخراج شده توسط الکتروانسفالوگرامی و تصویربرداری MRI و امثال این دستگاه ها برای درک و تشخیص و ارزیابی بیماری های عصبی بهره می‌برد. در دو دهه ی گذشته، مکمل بودن این دو ابزار از نظر فیزیکی و سیستمی بررسی شده است و اکنون متخصصین با امکان ادغام این دو فناوری در یک روش نوین ، امکان دستیابی همزمان به دو سیگنال توسط فناوری جدید EEG-fMRI همزمان میسر شده است.

EEG :

EEG یا نگاشت مغزی یک ابزار برای اندازه گیری مستقیم فعالیت های الکتریکی مغزی است که رزولوشن زمانی مناسبی را ارائه میدهد

fMRI:

fMRI یک ابزار برای نگاشت عملکرد مغز میباشد که از نظر مکانی دارای رزولوشن بالایی میباشد همان طور که مشخص است به گونه ایست که میتواند مکمل EEG باشد.

EEG – fMRI همزمان:

EEG – fMRI همزمان برای ارزیابی ارتباط بین سیگنال الکتروانسفالوگرام و پاسخ همودینامیک خون میباشد.

همان طور که میدانید پاسخ همودینامیک خون معمولا کمی با تاخیر است و همین عامل سبب رزولوشن پایین fMRI از نظر زمانی است درحالی که در نقطه مقابل، EEG قدرت تفکیک کمی در نواحی فعال دارد ولی در عوض از نظر زمانی بسیار سریع بوده، این دو خصوصیت این دو دستگاه دلیلی بر ادغام این دو بوده است.

آنالیز EEG fMRI:

آنالیز EEG-fMRIهمزمان به دو صورت کلی symmetric analysis و integrated analysis دسته بندی می شود در حالت symmetric analysis داده ها بصورت مجزا آنالیز شده و مقایسه ها صورت می گیرد ولی در حالت integrated analysis داده ها یک مدالیته آنالیز و برای ارزیابی به مدالیته دیگر داده می شوند.

Integrated Analysis :

  • EEG informed fMRI : دیتا های EEG آنالیز شده و یک ویژگی خاصی از EEG را که میخواهیم بصورت regressor به دیتای fMRI داده میشود.
  • fMRI informed EEG : در این جا برعکس حالت قبل است یعنی داده fMRI برای تثبیت موقعیت مکانی سورس های EEG بدست آمده از دیتای EEG استفاده می شود.

این آنالیز ها با در محیط متلب با Brain Storm و EEGLAB و SPM یا در برنامه های دیگر نظیرBrainvision Analyzer یا FSL صورت میگیرد.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری