ورود / ثبت نام

مناقصه خرید دستگاه ردیاب چشمی (نوبت دوم)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید دستگاه ردیاب چشمی (Eye tracker) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به خرید دستگاه ردیاب چشمی (Eye tracker) از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ 98/11/08 به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به آدرس تهران ـ خیابان کارگر شمالی ـ دانشکده فنی دانشگاه تهران ـ ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تاآخر وقت اداری روز پنج شنبه 98/11/17

تلفن تماس: 99-88225396 داخلی 308

میزان سپرده شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح بند 4 شرایط مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه: روز شنبه 19 بهمن ماه 1398 ساعت 10 در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و کلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاکتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

دانلود فایل پیوست

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری