ورود / ثبت نام

آنالیز مورفومتری

معیارهای مختلفی برای بررسی مورفومتری مغز چون حجم ماده سفید، حجم ماده خاکستری، سطح و ضخامت کورتکس وجود دارد. دو تکنیک برای آنالیز مورفومتری مغز وجود دارد که شامل Voxel Based Morphometry (VBM) و Surface-based analysis (SBA) است. این دو نوع آنالیز بر روی تصاویر T1 (و در برخی موارد با کمک تصاویر T2) صورت گرفته و تغییرات و تفاوت های معنادار بین گروه‌های تصویربرداری را می‌توان مشخص کرد.

خدمات آزمایشگاه در بخش آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری:

این آنالیزها شامل Voxel-based morphometry، Deformation-based morphometry، Region-based morphometry و Surface-based morphometry می‌باشند که با استفاده از نرم افزار‌های SPM (SPM12)، CAT12 و Freesurfer (آنالیزهای ROI based وVertex wise analysis) در اختیار پژوهشگران قرار داده می شود.

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 1: تقسیم نواحی مختلف مغز جهت بررسی های کمی

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 2: نمونه‌ای از آنالیز Voxel based

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 3: نمونه‌ای از آنالیز Surface-based

از جمله نکات مهمی که هنگام آنالیز تصاویر در Freesurfer وجود دارد، عیب‌یابی و تصحیح تصاویر خروجی نرم‌ا‌فزار به صورت دستی می‌باشد که کاری دشوار و زمانگیر است. این قابلیت در بخش آنالیز تصاویر قابل انجام می‌باشد.

آنالیز حجمی و آنالیز مورفومتری

شکل 4: نمونه‌ای از اعمال تصحیح بر تصاویر خروجی freesurfer

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری