FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS)

حافظه کاری (WM) به فضای کاری ذهنی اتلاق می‌شود که ذخیره سازی موقتی، دستکاری آنی اطلاعات مرتبط و حذف اطلاعات غیر مرتبط را تسهیل می کند.
اگر قبل از طراحی آزمایش به سوالات کلیدی مربوط به مطالعه خود پاسخ دهیم، می توانیم روش های متناسب با آزمایش خود را بهتر انتخاب نماییم.
روش های مطالعه متعددی در این حوزه وجود دارد که با توجه به افزایش تحقیقات در بحث تحریک مغزی طراحی و استفاده از روش متناسب با آزمایش لازم است با دقت بیشتری صورت گیرد.
دو دسته اثر در اثر تحریک الکتریکی برای فرد اتفاق میافتد:
اغلب مطالعات در حوزه تحریک الکتریکی مغز، تاثیر tDCS را بر روی افراد جوان و سالم بررسی نموده است.
هنگامی که بواسطه tDCS تغییراتی در مغز رخ می دهد، این پتانسیل به وجود می آید که اثرات فعل و انفعالات دارویی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
بسیاری از مطالعات tDCS تا کنون تاثیر مثبت تحریک آنودال بر روی DLPFC چپ در زمینه حافظه کاری را گزارش کرده اند. با مونتاژ الکترود متفاوت، مثلا تحریک دوطرفه آنودال در پری فرونتال و یا استفاده از کاتد در مکانی غیر از سر، این اثر ممکن است رخ ندهد و یا اینکه کاملا برعکس شود.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (24)

10 مرداد 1396 1,419 بازدید
قرار دادن الکترودها در مکان های خاص اثرات مختلفی بر مناطق مغزی دارد . منظور از مکان الکترودها اهمیت آنها در نحوه توزیع فضایی و همچنین تعیین جهت جریان می باشد که سهم زیادی در میزان اثرگذاری تحریک دارند.

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (23)

10 مرداد 1396 1,282 بازدید
بر اساس مطالعات قبلی بیان کردند که اعمال TMS بر DLPFC در روند تصمیم گیری(decision-making) می تواند موثر باشد اما ...

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (22)

10 مرداد 1396 1,258 بازدید
با تغییر قطبیت در tDCS (از آنودال به کاتودال و برعکس)، ممکن است عملکرد مورد نظر دچار اختلال شود، زیرا جهت گیری تحریک پذیری نورونی به قطبیت وابسته می باشد.