ورود / ثبت نام

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (29)

روش های مطالعه متعددی در این حوزه وجود دارد که با توجه به افزایش تحقیقات در بحث تحریک مغزی طراحی و استفاده از روش متناسب با آزمایش لازم است با دقت بیشتری صورت گیرد.

طراحی مطالعه

روش های مطالعه متعددی در این حوزه وجود دارد که با توجه به افزایش تحقیقات در بحث تحریک مغزی طراحی و استفاده از روش متناسب با آزمایش لازم است با دقت بیشتری صورت گیرد. روش‌های مطالعه به صورت زیر دسته بندی می‌شود:

  • 1- Case study
  • 2- Cross over

که نوع روش بسته به سوال تحقیق تعیین می‌شود. اگر قرار است افراد مختل در یک مطالعه با یکدیگر مقایسه شوند، مطالعه موردی صورت میگیرد. مثلا هر فرد یک جلسه مراجعه می‌نماید و اگر تعداد داوطلبین 90 نفر باشند، سه گروه 30 نفری که بروی گروه اول در DLPFC تحریک الکتریکی کاتد، گروه دوم آند و گروه سوم شم اعمال می‌شود و سپس نتایج سه گروه مقایسه می‌شود.

در صورتی که در مطالعه Cross over نیاز است هر فرد در حالت‌های مختلف با خودش مقایسه شود، از روش Cross over استفاده می‌شود. به این ترتیب که مثلا 20 نفر سه جلسه مراجعه نموده و در DLPFC به صورت تصادفی تحریک الکتریکی کاتد، آند یا شم را دریافت می‌کند.

که پاور روش Cross over بالاتر از روش Case study می‌باشد، چون افراد با خودشان مقایسه خواهند شد. بنابراین در روش اول سه برابر تعداد نفرات روش دوم برای مطالعه کافی نیست و باید جمعیت هدف بزرگتری را مورد مطالعه قرار داد تا نتایج قابل قبول باشند.

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری