ورود / ثبت نام

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (23)

بر اساس مطالعات قبلی بیان کردند که اعمال TMS بر DLPFC در روند تصمیم گیری(decision-making) می تواند موثر باشد اما ...

تغییر قطبیت و اختلال در عملکرد:

بر اساس مطالعات قبلی بیان کردند که اعمال TMS بر DLPFC در روند تصمیم گیری(decision-making) می تواند موثر باشد اما Fecteau و همکارانش، تاثیر tDCS بر DLPFC در تصمیم گیری را بر روی افراد سالم مورد مطالعه قرار دادند. نتایج به طور شفاف نشان داد که قطبیت در این امر موثر است: آنها دریافتند که افرادی که تحت تحریک آنودال بر روی DLPFC راست قرار گرفته بودند، در مقایسه با گروه شم اغلب انتخاب های ایمن تری داشتند و همچنین سرعت انتخاب گزینه بیشتری نیز داشتند و تحت تاثیر تشویق و جایزه قرار نمی گرفتند.

در مقابل افرادی که قطبیت معکوس دریافت می کردند، ( تحریک آنودال بر روی DLPFC چپ و تحریک کاتودال بر سمت راست) تفاوت معناداری بر میزان انتخاب گزینه های پرخطر در آنها مشاهده نشد اما به طور معناداری کاهش سرعت در انتخاب گزینه را داشتند.

پژوهش هایی از این دست، قضاوت در مورد اختلال در افزایش و کاهش عملکرد توسط tDCS را آشکار می کند.

در یک مطالعه ی متاآنالیز ، این روند بیشتر به عملکر موتوری و کمتر به عملکرد شناختی پرداخته است. همچنین در مطالعات مروری گسترده توسط نویسندگان، بر روی تاثیرات tDCS در بهبود و یا کاهش عملکرد، بسیاری از آنها تغییر قطبیت و اثرات آن را در نظر نگرفته اند.

البته واضح است که تغییر قطبیت، لزوما باعث بهبود یک اثر نمی شود و در برخی جنبه ها این تغییر قطبیت تغییر خاصی ایجاد نمی کند.

 

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری