آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دوره‌ی تئوری-عملی آشنایی با مبانی MRI و fMRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI

در تاریخ ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷ کارگاه تئوری-عملی آشنایی با مبانی MRI و fMRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و در محل آزمایشگاه برگزار شد.

در تاریخ ۸ و ۹ اسفند ۱۳۹۷ کارگاه تئوری-عملی آشنایی با مبانی MRI و fMRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و در محل آزمایشگاه برگزار شد. آقای دکتر وحید ملکیان و مهندس شقایق کریمی در روز اول بخش تئوری را با سرفصل‌های مبنای فیزیک MRI، نحوه‌ي تشکیل تصویر در MRI و fMRI، فیزیولوژی و منشا سیگنالBOLD، انواع روش‌های اخذ داده‌ی fMRI و توالی پالس‌های مرتبط، و مروری بر روش‌های پیش‌پردازش داده‌ی کارکردی و مدل GLM در پردازش داده‌ي کارکردی تدریس کردند. در پایان روز اول، آزمون کتبی گرفته شد و افراد با کسب حد نصاب نمره در روز دوم یعنی بخش عملی شرکت کردند. سرفصل‌های بخش عملی به شرح زیر است:

  • آشنایی با سخت افزارهای لازم جهت تصویربرداری (کویل‌ها، دستگاه و ...)
  • نحوه‌ی تنظیم پارامترهای تصویرگیری روی اسکنر MRI
  • طراحی یک جلسه آزمایش کارکردی
  • تنظیم پارامترهای تصویرگیری برای اخذ داده‌ی کارکردی و اخذ یک نمونه داده‌ی وظیفه محور

تصاویر (5)

ارسال دیدگاه

loading