آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری سمینار یک رو‌زه‌ی کاربرد نقشه برداری مغز در روانپزشکی توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، اسفند ۱۳۹۶

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقه‌مند از گرایش‌های مختلف روانپزشکی، سمینار یک رو‌زه‌ی کاربرد نقشه ‌برداری مغز در روانپزشکی را در تاریخ ۱۰ اسفند و با حضور ۳۵ شرکت کننده برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به منظور آشنایی، به روز رسانی و افزایش مهارت پژوهشگران علاقه‌مند از گرایش‌های مختلف روانپزشکی، سمینار یک رو‌زه‌ی کاربرد نقشه ‌برداری مغز در روانپزشکی را در تاریخ ۱۰ اسفند و با حضور ۳۵ شرکت کننده برگزار کرد.

این سمینار ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی دکتر محمدرضا آی، رییس آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز آغاز شد و به ترتیب با سخنرانی اساتید گرامی دکتر محمد قدیری وصفی، دکتر محمد علی عقابیان، دکتر حمید رضا نقوی، دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر لیلا علی بیگلو، دکتر مسعود نصرت آبادی و دکتر مهرداد دادگستر تا ساعت ۴ بعد از ظهر ادامه یافت. موضوعات مورد بحث در این سمینار به ترتیب در زیر آورده شده است:

  • جنبه‌های تکنیکی fMRI
  • طراحی مطالعات fMRI در روانپزشکی
  • کاربرد ERP در روانپزشکی
  • کابرد TMS در تحقیقات روانپزشکی
  • کاربرد tES در تحقیقات روانپزشکی
  • کاربرد fNIRS در تحقیقات روانپزشکی

تصاویر (7)

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading