آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری اولین كارگاه بین رشته‌ای مشترك با متخصصین گروه‌های پزشكی در راستای تشکیل بیوبانک نقشه برداری مغز ایران، اردیبهشت ۱۳۹۷

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای تشكیل بیوبانک نقشه برداری مغز ایران (IBMB) اولین كارگاه بین رشته‌ای مشترك با متخصصین گروه‌های پزشكی را در تاریخ 20 اردیبهشت 1397، برگزار کرد.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در راستای تشكیل بیوبانک نقشه برداری مغز ایران (IBMB) اولین كارگاه بین رشته‌ای مشترك با متخصصین گروه‌های پزشكی را در تاریخ 20 اردیبهشت 1397، برگزار کرد. محور اصلی گفتمان، ساختار داده ها در بیوبانک نقشه برداری مغز ایران بود. سایر موضوعات مطرح شده نیز عبارتند از:

 • اهمیت بیوبانک در زیر ساخت پژوهشی کشور
 • نیازهای داده پردازی در نقشه برداری مغز
 • فرمت و نوع داده های مناسب جهت ذخیره بیوبانک
 • نحوه بازخوانی اطلاعات کلینیکی از بیوبانک

رشته‌های مدعو‌: نورورادیولوژی، نورولوژی، نوروسرجری، روانشناسی، روانپزشکی، علوم اعصاب، علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی، توانبخشی و طب فیزیکی، علوم حرکتی و ورزشی، پزشکی هسته ای

لیست اسامی شرکت کنندگان از گروه‌های مختلف :

 • دکتر جلال شکوهی
 • دکتر فاتحی
 • دکتر هلن نیری
 • دکتر وزیری
 • خانم خداکرمی
 • دکتر بتولی
 • دکتر مقدس
 • دکتر حریریان
 • دکتر شهزادی
 • دکتر مهدوی
 • دکتر خشنود
 • دکتر اویس قرن
 • دکتر گرامی فر
 • دکتر پاشائی
 • خانم پورک‌پور
 • خانم سیاه لو
 • دکتر جامعی
 • دکترتهرانی‌دوست
 • دکتر رمضانی تبار
 • دکتر یونسی
 • دکتر ناظم زاده
 • آقای برزگر
 • دکتر آی
 • دکتر حسین زاده
 • دکتر تقوی راد
 • دکتر رستمی
 • و ... .

برگزاری این جلسات ادامه خواهد داشت.

تصاویر (3)

ارسال دیدگاه

loading