آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه یک روزه‌ی کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ (مشهد)، اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه یک روزه‌ی کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی داج و به تدریس دکتر علی بنیادی نایینی در دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

کارگاه یک روزه‌ی کاربرد ردیاب چشمی نورومارکتینگ در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و گروه علمی داج و به تدریس دکتر علی بنیادی نایینی در دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این کارگاه ۲۵ نفر شرکت کننده از رشته‌های فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی، مهندسی برق، علوم اعصاب شناختی، روانشناسی، روانپزشکی و سایرعلاقه‌مندان از رشته‌های مرتبط حضور داشتند.

مباحث مطرح شده در کارگاه عبارتند از:

 1. لد و بیوگرافی نورومارکت
 2. عجز روش‌های پیشین تحقیقات در نشان دادن بعضی توانمندی‌های هوشمند انسان
 3. ابزارهای مطالعاتی و بیومتری در نورمارکت
 4. نورومارکت حسی sensory marketing
 5. نورومارکت و مغز ناخودآگاه
 6. نورومارکت و مغز و توجه، حافظه
 7. نورومارکت و تصمیم گیری و هیجان افسوس باخت !!!gain and loss
 8. نورمارکت و تبلیغات و برند (چرا و چگونه کمپین های تبلیغاتی شکست می خورند؟)
 9. نورومارکت و بسته بندی و طراحی (neuroaesthetic join to neuromarket)
 10. نورومارکت و رسانه
 11. حوزه ها و شرکت های معرف نورومارکت تجاری
 12. نورومارکت و مذاکره و توافق با مشتری
 13. نوروساینس و زیر ساخت های عصبی اعتماد
 14. اخلاق در نورومارکت
 15. تجارت جدید در پیوند با نوروی جدید
 16. بخش عملی : ثبت ترکیبی و سنکرون EEG+ Eye tracker+GSR+Face reader

تصاویر (4)

ارسال دیدگاه

loading