آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

وارد کردن شوک الکتریکی به مغز می‌تواند از شدت خشونت بکاهد.

یک گروه از محققین دانشگاه پنسیلوانیا مطالعه‌ای را ترتیب داده‌اند که نشان می‌دهد شوک‌های مغزی با حداقل تهاجم، می‌تواند کاری کند که فرد کمتر دست به انجام اعمال خشونت آمیز بزند.

یک گروه از محققین دانشگاه پنسیلوانیا مطالعه‌ای را ترتیب داده‌اند که نشان می‌دهد شوک‌های مغزی با حداقل تهاجم، می‌تواند کاری کند که فرد کمتر دست به انجام اعمال خشونت آمیز بزند. چنین شوک‌هایی همچنین می‌تواند این تفکر را در وی ایجاد کند که خشونت و تهاجم از نظر اخلاقی رفتارهایی نادرست هستند.

در این مطالعه 81 فرد بالغ به دو گروه تقسیم شدند. به یک گروه شوک‌هایی در قسمت prefrontal Cortex به مدت 20 دقیقه داده شد؛ قدامی‌ترین قسمت مغز که برای ایجاد نقشه‌های ذهنی و تصمیم‌گیری بسیار حیاتی است. گروه دیگر شوکی دریافت نکردند. به همه داوطلبان، شوک دریافت کرده یا نکرده، دو سناریو در رابطه با حمله‌ی فیزیکی داده شد، و از آن‌ها پرسیده شد که چقدر احتمال دارد آن‌ها چنین رفتارهایی انجام بدهند. داوطلبان باید با اعداد 1 تا 10 نظر خود را بیان می‌کردند.

این مطالعه نشان داد که کسانی که شوک دریافت کرده بودند، تمایل کمتری برای انجام حمله داشتند.

Olivia Choy استادیار روانشناسی NTU اصرار دارد بگوید تحقیقات بسیار بیشتری نیاز است تا مطمئن شویم که این نوع درمان می‌تواند باعث کاهش خشونت شود.

همانطور که Roy Hamilton، عصب شناس می‌گوید: توانایی تغییر چنین جنبه‌ی اساسی و پیچیده‌ای از شناخت و رفتار از خارج از بدن، پیامدهای اجتماعی، اخلاقی و احتمالاً یک روز قانونی بسیار بزرگ خواهد داشت.

از طریق تحقیقات بیشتری که لازم الاجراست، احتمال ایجاد تغییرات رفتاری از طریق تحریک الکتریکی خیلی دور از ذهن نیست. با این همه، شوک‌های الکتریکی تجویز شده از طریق همین تکنیک، که با نام تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم یا TDSC شناخته می‌شود، مدت‌هاست برای درمان شرایطی مانند آلزایمر و اعتیاد به مواد مخدر و یا حتی افزایش حافظه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. شاید روزی جنبه‌های خشن‌تر جامعه را بتوان با شوک‌های کوچک دوستانه تعدیل کرد و یا همانگونه که همیلتون با طنز پیشنهاد می‌کند: شاید راز داشتن قلبی عاری از خشونت، داشتن ذهنی است که به درستی تحریک شده است!

منبع: فیوچریسم

ارسال دیدگاه

loading