آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سخنرانی علمی با موضوع " ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با استفاده از تحلیل سیگنال مغزی"

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار میکند: سخنرانی علمی با موضوع " ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با استفاده از تحلیل سیگنال مغزی"

سخنرانی علمی با موضوع " ارزیابی خستگی ذهنی و فرسودگی شغلی در خلبانان با استفاده از تحلیل سیگنال مغزی"

 

سخنران: دکتر فرهاد طباطبایی قمشه (مدیر گروه ارگونومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه شهید بهشتی)

 

سرفصل ها:

  1. 1. معرفی

 

2- حجم کاری ذهنی: تعریف آن، اهمیت و ارتباط با وضعیت هوشیاری

 

3- خستگی ذهنی و خواب آلودگی: تعریف و اهمیت

 

4- اثرات حجم کاری ذهنی ، خستگی ذهنی و خواب آلودگی بر روی اندازه گیری های نوروفیزیولوژیک انجام شده در خلبانان هواپیما .

 

5- استفاده از EEG برای ارزیابی حجم کار ذهنی و خستگی.

 

6- اثرات افزایش کار و تمرکز توجه مورد نیاز، بر روی ریتم های EEG

 

7- اثر یک کار و چندین کار همزمان خواسته شده بر روی ریتم های EEG

 

8- اثر خستگی ذهنی بر روی تغییرات ضربان قلب و تنفس

 

9- استفاده از EOG برای ارزیابی حجم کاری ذهنی در کارهایی با توجه بالای بصری

 

10- تاثیر کاری خواسته شده، سن و حجم حافظه کاری بر ریتم های EEG

 

11- ریتم های EEG و خستگی ذهنی و خواب آلودگی

 

حضور در این سخنرانی برای عموم آزاد است.

زمان: دوشنبه 12 شهریور 97 ساعت 9 الی 11

ارسال دیدگاه

loading