آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دوره‌ی مهارتی آشنایی با مبانی تئوری و عملی MRI و fMRI و اصول اخذ داده‌ی fMRI،‌ شهریور ۱۳۹۷

این کارگاه در تاریخ ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷ با هدف یاد‌دهی مبانی تئوری و عملی در زمینه‌ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی و ایجاد مهارت کار با دستگاه برگزار شد.

این کارگاه در تاریخ ۶ و ۷ شهریور ۱۳۹۷ با هدف یاد‌دهی مبانی تئوری و عملی در زمینه‌ی تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی و ایجاد مهارت کار با دستگاه برگزار شد. شرکت کنندگان در این کارگاه، متشکل از دانشجوها و پژوهشگران رشته‌های مرتبط با علوم نقشه برداری مغز، به طور نظری با مباحث زیر آشنا شدند:

  • مبانی فیزیک MRI
  • نحوه‌ی تشکیل تصویر در MRI
  • MRI کارکردی (fMRI)
  • فیزیولوژی و منشا سیگنال BOLD
  • انواع روش‌های اخذ داده fMRI و توالی پالس‌های مرتبط
  • مروری بر روش‌های پیش‌پردازش داده کارکردی و مدل GLM در پردازش داده کارکردی

پس از دوره‌ی نظری با برگزاری آزمون و کسب ۷۵٪ نمره‌ي آزمون، شرکت کنندگان به طور عملی مهارت‌های زیر را فراگرفتند:

  • آشنایی با سخت افزارهای لازم جهت تصویربرداری (کویل‌ها، دستگاه و ... )
  • نحوه‌ی تنظیم پارامترهای تصویربرداری روی اسکنر MRI
  • طراحی یک جلسه آزمایش کارکردی
  • تنظیم پارامترهای تصویربرداری برای اخذ داده کارکردی و اخذ یک نمونه داده‌ی وظیفه محور

این دوره توسط دکتر وحید ملکیان، دانش آموخته‌ی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محقق پژوهشکده‌ی Donders هلند، به همراهی مهندس شقایق کریمی، کارشناس ارشد فیزیک پزشکی و کارشناس بخش MRI آزمایشگاه ملی نقشه برداری برگزار شد.

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading