آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری دوره‌ی دو روزه‌ی تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز

دوره‌ی دو روزه‌ی تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲ و ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

دوره‌ی دو روزه‌ی تئوری عملی آموزش مبانی نقشه برداری مغز روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۲ و ۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد. دکتر میرشهرام صفری، دکتر رضا خسروآبادی و آقای محسن دادجو تدریس این دوره را عهده دار بودند. مباحث زیر در این کارگاه تدریس شد:

 • انواع ثبت الکتروفیزیولوژیک از نورون‌ها
 • انواع تصویربرداری عملکردی از نورون‌ها
 • روش‌های تعدیل فعالیت نورون‌ها به روش‌های فیزیکی، الکتریکی، دارویی، ژنتیکی، فارماکوژنتیکی، اپتوژنتیکی، مگنتوژنتیک و سونوژنتیک
 • روش‌های تعدیل فعالیت نورون‌ها در انسان
 • مبانی EEG،QEEG و ERP
 • مکان یابی الکترودها در ثبت داده‌های مغزی
 • ثبت و تحلیل داده‌های مغزی
 • آشنایی با برنامه‌های کاربردی ثبت و تحلیل EEG
 • کاربردهای EEG،QEEG و ERP
 • آناتومی مغز
 • معرفی ابزارهای نقشه برداری مغز و واسط‌های مغز کامپیوتر (BCI)
 • کاربرد بالینی ابزار نقشه برداری مغز
 • سنجش‌های عصب روانشناسی

حین این دوره بازدید از آزمایشگاه نیز صورت گرفت. همچنین TDCS به صورت عملی انجام و آزمون مداد کاغذی نیز اجرا شد.

تصاویر (4)

ارسال دیدگاه

loading