آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

سمینار یک روزه‌ی تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی برگزار شد

سمینار یک روزه‌ی تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی، توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری انجمن علمی روانپزشکی و انجمن علمی پزشکی روانتنی روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۷ در آزمایشگاه برگزار شد.

سمینار یک روزه‌ی تصویربرداری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی، توسط آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز و با همکاری انجمن علمی روانپزشکی و انجمن علمی پزشکی روانتنی روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ از ساعت ۹ الی ۱۷ در آزمایشگاه برگزار شد. در این سمینار که با موضوع محوری کاربرد تصویربرداری عصبی کارکردی در روانپزشکی تشکیل شد، ۳۵ نفر از اساتید رشته‌‌ی روانپزشکی و رشته‌های مرتبط و رزیدنت‌های آنان حضور داشتند.

شرکت در این سمینار برای روانپزشکان و رزیدنت‌های آنان رایگان و دارای ۳ امتیاز بازآموزی بود.

سمینار با سخنرانی دکتر محمدرضا آی رئیس آزمایشگاه و دکتر احمدعلی نوربالا رئیس انجمن پزشکی روانتنی آغاز شد. پس از آن به ترتیب سخنرانی‌های زیر توسط سخنرانان گرامی انجام شد:

  • دکتر محمد اربابی: مبانی تصویربرداری مغزی در روانپزشکی و پزشکی روانتنی
  • دکتر رضا راجی‌مهر: آسیب‌های قشر خاکستری مغز و اختلالات ادراکی
  • دکتر محمدعلی عقابیان و دکتر امیرحسین بتولی: آنالیز تصویربرداری ساختاری مغز در روانپزشکی و پزشکی روانتنی
  • دکتر الهام رحیمیان: تصویربرداری ساختاری مغز در دمانس و اختلالات شناختی
  • دکتر مهدی تهرانی‌دوست: استفاده از پتانسیل‌های برانگیخته در روانپزشکی و روانتنی

تصاویر (6)

ارسال دیدگاه

loading