ورود / ثبت نام


آنالیز Events

در ERP ما با دادن یک محرک سریعا دنبال پیدا کردن یک الگوی خاص در لحظه onset )رخداد تحریک) در دیتای EEG ــمان هستیم که این کار پس از پردازش EEG و حذف نویز با جمع دیتای EEGــمان در trial های که پس از رخداد یکسان ضبط شده اند امکان پذیر بود. حال در این قسمت ما یک نحوه پردازش دیگر میخواهیم سر وکار داریم و آن هم آنالیز event ها هست؛ فرض کنید میخواهید بدانید هنگامی که یک موسیقی پخش شود در مقایسه با حالت عادی در ذهن آزمودنی چه اتفاقاتی می افتد، یا هنگامی که سابجت در حالت استرس است با زمانی که در حالت ریلکس میباشد چه تفاوت هایی در مغز شخص وجود دارد. (دقت داشته باشید تفاوت این گونه آزمایش ها با آزمایش های ERP این است که در ERP ما سریعا پاسخ مغز راه میخواهیم بدانیم : مثلا وقتی شخص با خبر بردن یک مقدار پول یا باختن آن مواجه می شود یا زمانی که به یک سوال چهار گزینه ای پاسخ داده و نتیجه درستی یا غلطی پاسخش را به شخص نشان میدهیم در ذهن شخص یک انتظار و توقعاتی هست که یا ارضا میشود یا خیر که در هر دوصورت یک پاسخ خاصی در ذهن شخص بصورت سریع و ناخودآگاه ایجاد میشود )

در اینجا ما چندین گونه می توانیم آنالیز داشته باشیم که من آنهارا به دو دسته در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس دسته بندی میکنم:

  • الف) در حوزه زمان : فیچرها و ویيگی هایی آماری نظیر میانگین و میانه و SD و پراکندگی دیتاست و ... در این حوزه صورت میگیرد.
  • ب) در حوزه فرکانس :
    • Power Estimation : اندازه گیری قدرت باند های فرکانسی مختلف در EEG میتواند خود یک مشخصه مهم در جهت تشخیص تغییرات EEG در حالت تسک و غیر تسک (rest) باشد
    • Source localization : پیدا کردن مراکز فعالیت ( برای مثال فعالیت mid-Prefrontal در یک تسک تصمیم گیری) خود میتواند نتیجه یک کار تحقیقاتی مهم باشد و با مقایسه گری در حالت های مختلف قابل حصول است.
    • Connectivity : کانکتیویتی ها چه در حالت source و چه در حالت Sensor زیربخش این قسمت هستند که به علت اهمیت آن در یک صفحه مجزا در مورد آن صحبت شده است.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری