ورود / ثبت نام

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (38)

آرتیفکت در MRI

آرتیفکت الیازینگ (قسمت اول)

به هر گونه انحراف یا خطا در تصویرکه به جسم مورد بررسی مربوط نباشد آرتیفکت گفته می شود که انواع متنوعی را شامل شده و می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. مهم ترین این آرتیفکت ها به شرح زیر می باشد:

آرتیفکت aliasing: این آرتیفکت به phase wrapping، phase wraparound و fold over نیز معروف است. اگر FOV فقط بخشی از بدن را پوشش دهد، ممکن است تاشدگی اتفاق افتد و اطلاعات یک سمت در سمت دیگر تصویر مشاهده شود. این آرتیفکت زمانی ایجاد می شود که ابعاد قسمت مورد تصویربرداری از FOV بزرگتر انتخاب شده باشد. در این صوت همان قسمت از عضو در روی سمت دیگر تصویر خواهد شد.

با تعیین یک FOV مشخص، در اسکنر کلِ رنجِ ممکنِ شیفت فازی از -180 تا +180 درجه در FOV فرض می شود ولی آرتیفکت زمانی ایجاد می شود که آناتومی فراتر از FOV در جهت کدینگ فاز گسترش یافته باشد. در این حالت به قسمتهای خارج از FOV یک شیفت فازی بالاتر از +180 و یا پایینتر از -180 اختصاص داده می شود. قستمهای بدن با این فاز کدینگ فضایی مشابه خواهند داشت بنابراین در تصاویر ام آر یکی بالای دیگری مشاهده خواهند شد. ساختای که در سمت چپ گسترش یافته بودند بوده اند در سمت راست تصویر دیده خواهند شد و برعکس.

استفاده از FOV بزرگتر که دربرگیرنده آناتومی باشد می تواند این مشکل را حل کند ولی ممکن است میزان رزلوشن فضایی را تحت تاثیر قرار دهد.

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری