ورود / ثبت نام

تصویربرداری تشدید مغناطیسی (34-1)

زاویه Earns چیست و در چه صورت حداکثر میزان سیگنال را برای بافت ارائه میدهد؟

انتخاب زاویه فلیپ در پالس سکانس های گرادیان اکو اهمیت ویژه ای داشته و نقش تعیین کننده ای در میزان شدت سیگنال و کنتراست تصویر دارند. سکانس های گرادیان اکو در سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

  • سکانس های incoherent مانند FLASH
  • سکانس های partially coherent مانند GRASS، FISP
  • سکانس های coherent مانند TRUE FISP، SSFP

در این میان FLASH بعنوان تصویر با وزن T1 مورد استفاده قرار میگیرد و GRASS بعنوان تصویر وزنی T2* و یا T1 بکار میرود. سرعت تصویر برداری در FLASH و GRASS از تصویربرداری اسپین اکو با وزن T1 بیشتر است. پالس سکانس TRUE FISP نیز پالس سکانس بسیار سریعی است و برای مشاهده مایعات مانند خون مورد استفاده قرار می¬گیرد.

(** کلیه پالس سکانس ها در درسنامه های آتی به تفضیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت **)

برای چنین توالی هایی سیگنال MR در زاویه Ernst (αE) حداکثر می شود که از معادله زیر جهت محاسبه آن استفاده میگردد:
αE = arccos (e-TR / T1)

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری