ورود / ثبت نام

بررسی تاثیر بررسی تاثیر حافظه فعال و خودکار شدگی بر پردازش نحوی، شواهدی از داده‌های الکتروانسفالوگرافی و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی

رساله‌ی دکترا انجام شده در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز • استاد راهنما: دکتر ارسلان گلفام • استاد مشاور: دکتر علی مطیع نصرآبادی، دکتر علی خادم • دانشجو: اسما نامداری • دانشگاه: تربیت مدرس

  • شرح مختصری از طرح و استفاده از تجهیزات آزمایشگاه از زبان محقق:

زبان قوه‌ای شناختی است که از نظامی زایا به نام نحو برخوردار است. نحو به موجب زایش بی‌نهایت جمله حائز اهمیت ویژه‌ای در زبان است. پژوهش حاضر، تأثیر حافظه فعال و خودکارشدگی را بر پردازش نحوی بررسی می‌کند. برای این منظور علاوه بر آزمون‌های رفتاری، از دو روش تصویربرداری عملکردی مغز استفاده شد: ثبت پتانسیل‌های مرتبط با رخداد (ERP) توسط الکتروانسفالوگرافی (EEG) که تفکیک پذیری زمانی بر حسب میلی ثانیه دارد و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی (fMRI) که از تفکیک پذیری مکانی بر حسب میلی‌متر برخوردار است. بنابراین برای ثبت فعالیت مغزی، الکتروانسفالوگرافی تفکیک پذیری زمانی مناسبی دارد ولی از تفکیک پذیری مکانی قابل توجهی برخوردار نیست و در مقابل، تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی تفکیک پذیری مکانی مناسب و تفکیک پذیری زمانی ضعیفی دارد. در حالی که پژوهش‌های بسیاری، ناحیه‌ی بروکا را در پردازش نحو دخیل می‌دانند، برخی تحقیقات حاکی از نقش حافظه‌ی فعال و خودکارشدگی در پردازش‌های نحوی است. این پژوهش با اجرای دو آزمون روی سخنگویان فارسی زبان با هدف بررسی نقش حافظه‌ي فعال و خودکارشدگی بر پردازش نحوی انجام شد. در آزمون اول، نقش ناحیه‌ی بروکا بر حافظه‌ی فعال نحوی در طول پردازش برخط آزموده شد و پاسخ‌های همودینامیکی اخذ شده از fMRI ثبت و آنالیز شدند. در آزمون دوم با به کارگیری پارادایم چشمک زدن توجهی (AB) میزان خودکارشدگی در پردازش نحوی به کمک ثبت ERPs سنجیده شد.

در ابتدا پس از تشکیل پرونده، پروسه پیاده سازی تسک توسط کارکنان آزمایشگاه به خوبی انجام شد، سپس مراحل انجام آزمایش به خوبی و بدون هیچ مشکلی در آزمایشگاه یکی پس از دیگری انجام شدند.

لازم است از کارکنان خوب و مسئولیت پذیر آزمایشگاه خصوصا خانم‌ها  سپیده کریمی و شقایق کریمی و آقایان مجید عباسی و کیهان رستمی کمال تقدیر و تشکر را داشته باشم.

تجهیزات کاربردی آزمایشگاه:

این پژوهش در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران انجام شد و در آن از فناوری تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی و همچنین الکتروانسفالوگرافی موجود در آزمایشگاه استفاده شد.

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری