ورود / ثبت نام

مناقصه عمومی واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی به بخش خصوصی (نوبت دوم)

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید.

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات آبدارخانه و تنظیفات و نگهبانی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و اسناد مناقصه حداكثرتا تاریخ چهارشنبه 98/12/28 به آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز به آدرس تهران، خیابان كارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، ضلع جنوبی دانشکده برق مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

مهلت تحویل اسناد به آزمایشگاه تاآخر وقت اداری روز چهارشنبه 99/01/20

تلفن تماس: 88225396-99

میزان سپرده شركت در مناقصه 400.000.000 ریال بصورت سپرده نقدی، ضمانت نامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی به شرح شرایط عمومی مناقصه

هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

زمان و مکان برگزاری مناقصه: روز شنبه 23 فروردین ماه 1399 ساعت 10 در محل آزمایشگاه

سایر شرایط مناقصه در اسناد تصریح گشته و شركت كنندگان باید مدارک را پس از اخذ به قید قبولی امضاء نموده و كلیه مدارک و اسناد مربوطه را در پاكتهای لاک و مهر شده تحویل نمایند.

دیدگاه ها

برای ثبت دیدگاه کافیست وارد حساب کاربری خود شوید.

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری