ورود / ثبت نام

ماموریت

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف اصلی انجام مأموريت‌هاي نوين در راستای پاسخگوئی به بخشی از نیازهای پژوهشی وفناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری و تحریک مغزی لازم برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و نیروهای متخصص ایجاد شده است .

ماموریت

آزمايشگاه ملّي نقشه برداري مغز

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با هدف اصلی انجام مأموريت‌هاي نوين در راستای پاسخگوئی به بخشی از نیازهای پژوهشی وفناوری کشور در زمینه ایجاد زیر ساخت تصویربرداری و تحریک مغزی لازم برای تحقیقات شناختی و ارائه خدمات دانش بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری های شناختی با بهره گیری از امکانات و نیروهای متخصص ایجاد شده است .

هدف کلان :

ارتقای موقعیت ایران در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی و تقویت توان رقابتی پژوهشگران و فناوران در حوزه علوم و فناوری های شناختی از طریق فراهم آوری زمینه های فعالیت در زمینه تصویربرداری مغز، تحریک و پردازش اطلاعات مغز در سطح پیشرفته و روزآمد به منظور پشتیبانی از فعالیت های پژوهشی ، توسعه فناوری و آموزشی کلیه مراکز علمی کشور

شعار :

توسعه ي همگرا در دانش و فناوري نقشه برداري مغز

بیانیه ماموریت :

 • ترویج اهمیت پژوهش و فعالیت های فناورانه در حوزه علوم و فناوریهای شناختی و نقشه برداری مغزی
 • کمک به توسعه و گسترش پژوهش و همچنین فناوری های نوین در حوزه علوم و فناوریهای شناختی و نقشه برداری مغزی
 • ارائه خدمات دانش محور و روزآمد از جمله تصویربردای تخصصی از مغز ، تحریک مغز با استفاده از روشهای متنوع و مکمل، پردازش و ترکیب داده ها و تصاویر چند وجهی مغزی با استفاده از ابزارها و لوازم روزآمد
 • کاربردی نمودن نتایج پژوهش ها و تبدیل آنها به خدمات کاربردی کلینیکی و اشاعه آن در مراکز مربوطه در کشور
 • ارتقا و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در حوزه علوم و فناوریهای شناختی و نقشه برداری مغزی از طریق برقرار ارتباط موثر با متخصصین و دیگر مراکز مرتبط جهانی
 • بررسی و شناسائی نیازهای خدمات آزمایشگاهی در زمینه تصویربرداری تخصصی از مغز و تحریک آن به منظور توسعه فعالیت های آزمایشگاه و همچنین توسعه پژوهش در حوزه علوم و فناوریهای شناختی و نقشه برداری مغزی

اهداف کیفی :

 • توسعه و گسترش پژوهش در حوزه علوم و فنآوریهای شناختی از طریق ارائه خدمات تصویربردای تخصصی از مغز و تحریک آن با استفاده از روشهای متنوع و مکمل
 • ارائه خدمات پردازش و ترکیب تصاویر چند وجهی مغزی جهت ارائه خدمات روز آمد به موسسات پژوهشی در حوزه علوم وفنآوریهای شناختی
 • تبدیل نتایج پژوهش در حوزه علوم وفنآوریهای شناختی مرتبط با تصویربرداری از مغزو تحریک آن و پردازش اطلاعات مربوطه به خدمات کاربردی و اشاعه آن در مراکز مربوطه در کشور
 • ارائه خدمات دانش محور و روزآمد ویژه مبتنی بر آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه علوم و فنآوری های شناختی به آحاد جامعه
 • کمک به توسعه فنآوری های نوین تصویربرداری از مغز و تحریک آن در کشور
 • ارتقاء و تحکیم موقعیت علمی و فناوری کشور در زمینه های فوق در سطح جهانی

خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

پرداخت هزینه آزمایشات دریافت گواهی پشتیبانی
صفحه اصلی
جستجو
دسته بندی
باشگاه
حساب کاربری