آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

کارگاه های آموزشی

23 آبان

کارگاه نظری مهارتی MRI

11 آبان

کارگاه یک روزۀ تئوری و عملی تحریک الکتریکی مغز (tES)

4 آبان

کارگاه بین المللی ارزیابی و تشخیص اختلالات ADHD

6 مهر

کارگاه یک روزه " نگارش مقاله علمی موفق در زمینه علوم اعصاب و نقشه برداری مغز "

4 مهر

کارگاه 4 روزه ی آنالیز دیتای fMRI با استفاده از FreeSurfer و Matlab

1 مهر

کارگاه حذف آرتیفکت و آنالیز سیگنالهای EEG/MEG ضبط شده همزمان با تحریک عمقی و قشری مغز

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی Psychtoolbox

30 شهریور

کارگاه یک روزه تئوری و عملی نورومارکتینگ Neuromarketing

30 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با الکتروانسفالوگرافی (EEG) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال

29 شهریور

کارگاه مهارتی آشنایی با فناوری طیف نگاری مادون قرمز نزدیک مغز (fNIRS) ؛ تئوری، کاربردها و ثبت و پردازش سیگنال