FA EN
آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در درمان اختلالات روانپزشکی و نورولوژیکی

زمان 23 آبان 1400
مکان آنلاین ( محیط اسکای روم)
ظرفیت باقیمانده 18 نفر
دبیر اجرایی دکتر حسین قدیری
مدیر اجرایی شیما گلبرگ
مسئول اجرا مهرداد آقایاری، فاطمه جابری

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز با همکاری گروه آتیه درخشان ذهن، کلینیک مغز و شناخت و گروه علمی سیناپس برگزار میکند:

دوره جامع نوروفیدبک، بیوفیدبک، نقشه مغزی؛ کاربردهای آنها در درمان اختلالات روانپزشکی و نورولوژیکی

مخاطبین : متخصصین اعصاب و روان، دانشجویان و رزیدنت های روانپزشکی، نورولوژی 

مدت دوره: 30 ساعت

زمان: آبان و آذر 1400

سرفصل ها:   

بخش اول: آشنایی با نوروفیدبک و بیوفیدبک

دکتر رضا رستمی، استاد دانشگاه تهران (جلسه اول: پنجشنبه 27 آبان ، ساعت 17 الی 20)

 • تعریف نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • تاریخچه نوروفیدبک و بیوفیدبک
 • مرور کلی بر اصول یادگیری (نظریه یادگیری و کاربرد اصول یادگیری در نوروفیدبک و بیوفیدبک)
 • مفروضه های زیربنایی نوروفیدبک (مفاهیم پسخوراند و کنترل در سیستم های بیولوژیک، سایکوفیزیولوژِی استرس و توجه)
 • شواهد پژوهشی (توضیح گایدلاین اثربخشی نوروفیدبک و بیوفیدبک): توضیح معیارهای آماری و روش شناختی برای تعیین سطح سودمندی و کارآیی نوروفیدبک (همانطوری که در گایدلاین ارزیابی سودمندی مداخلات سایکوفیزیولوژیک و پرکتیس مبتنی بر شواهد در نوروفیدبک و بیوفیدبک ذکر شده است)
 • بررسی مطالعات کلیدی که سطوح سودمندی کنونی کاربردهای اصلی نوروفیدبک و بیوفیدبک بر اساس آنها تعیین شده است (مثل ADHD،سوء مصرف مواد، ارتقاء عملکرد)

بخش دوم: نوروآناتومی و نوروفیزیولوژی پایه

دکتر آیدین تقی لو، رادیولوژیست ؛ دکتر مازیار امامی خواه، نورولوژیست (جلسه دوم: یکشنبه 30 آبان، ساعت 17 الی 20)

 • بیوالکتریک و همبسته های فانکشنال EEG (سلول های هرمی، رزونانس و سنکرونی و ...)
 • آشنایی با ERP و SCPs
 • نوروپلاستیسیتی
 • نوروآناتومی پایه مسیرهای حسی قشر مغز
 • تولیدکننده های قشری، زیرقشری و تالامیک EEG
 • آناتومی قشری و زیر قشری پایه
 • کارکردهای اصلی لوب های مغزی و ساختارهای زیرقشری اصلی و نواحی برودمن
 • توضیح شبکه های مغزی مختلف

بخش سوم: آشنایی با مبانی نوروفیدبک و QEEG

دکتر رضا کاظمی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران (جلسه سوم و چهارم: پنجشنبه 4 آذر و یکشنبه 7 آذر، ساعت 17 الی 20)

 • آشنایی با سیستم بین المللی 20-10
 • مقایسه QEEG با ابزارهای تصویربرداری عصبی دیگر
 • شناسایی سیگنال های با منشاء غیر از مغز (آرتیفکت) مثل الکترومایوگرافی، سیگنال های قلبی، تعریق، 60 هرتز، حرکت چشم، پلک زدن
 • توضیح باندهای فرکانسی (دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما) و ویژگی هریک از آنها
 • شناسایی الگوهای EEG نرمال ( ریتم غالب خلفی، تفاوت بین حالت چشم باز و چشم بسته در زمان استراحت)
 • جنبه های تحولی و رشدی EEG
 • ارزیابی متغیرهای ذهنی بر ثبت EEG مثل برانگیختگی- خواب آلودگی، استراحت فیزیکی، چشم باز- چشم بسته و اضطراب)
 • مورفولوژی امواج مغزی، اهمیت بالینی امواج خام EEG(مو، دوک های خواب،SMR)،
 • اثرات داروها بر شاخص های EEG
 • اثرات داروها بر ارزیابی و آموزش نوروفیدبک
 • آشنایی با بایومارکرهای مبتنی بر qEEG در روانپزشکی

بخش چهارم: آشنایی با ابزار و تجهیزات نوروفیدبک و ثبت سیگنال و پردازش QEEG

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران) (جلسه پنجم: پنجشنبه 11 آذر، ساعت 17 الی 20)

 • مفاهیم و اصلاحات پایه ( ترمینولوژی ابزار و تجهیزات از قبیل: امپدانس، اصول آمپلی فایر افتراقی، فیلترهای دیجیتال و آنالوگ، اصطلاحات پایه الکترونیک ( مانند AC، DC، تبدیل فوریه، هدایت حجمی، اصول نایکوئیست، پهنای باند بالا و پایین، امواج سینوسی، فیلتر ناچ  و common mode rejection
 • ثبت سیگنال: تعریف مونتاژ ها و توضیح مشخصه های هریک از آنها، توضیح مفهوم آستانه در نوروفیدبک و معرفی انواع روش های محاسبه اتوماتیک و الگوریتم های مرتبط با آن ، آشنایی با روش های حذف آرتیفکت
 • پردازش سیگنال ( آنالوگ و EEG خام، اصطلاحات سنجش سیگنال پایه مثل آمپلیتود، توان)، روش های فیلترینگ، آشنایی با تبدیل فوریه، معرفی شاخص مختلف EEG مثل توان مطلق، توان نسبی، نسبت (ratio) امواج مغزی،توضیح روش های مختلف محاسبه کانکتیویتی مخصوصاً کوهرنس و فاز، آشنایی با انواع الگوریتم های مکان یابی منبع (بصورت اختصاصی LORETA)
 • آشنایی با راه اندازی ابزار ( آماده کردن مراجع، ست آپ تجهیزات نوروفیدبک، نجوه چسباندن درست الکترود بر اساس سیستم 20-10، حذف آرتیفکت از EEG، شناسایی فعالیت اسپایک در EEG خام)

بخش پنجم: سنجش و ارزیابی مراجع در نوروفیدبک مبتنی بر QEEG و سایر شاخص ها

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران (جلسه ششم: یکشنبه 14 آذر، ساعت 17 الی 20)

 • نحوه ارزیابی در زمان پذیرش اولیه: بررسی علائم فعلی مراجع، اهداف، شرایط پزشکی و روانشناختی، داروها، سابقه خانوادگی و روانی اجتماعی، اطلاعات بیوگرافیک مرتبط و ...
 • ارزیابی الگوهای مغزی با EEG: ارزیابی استاندارد EEG ( خط پایه یک یا دو کاناله)، مرورکلی بر QEEG 19 کاناله (خواندن سرهای توپوگرافیک نقشه مغزی و شاخص های کوهرنس و کانکتیویتی، دیتابیس نرمال :تعریف، ویژگی، نحوه استفاده از آن)
 • شناسایی الگوهای بهنجار و نابهنجار در نقشه مغزی
 • ارزیابی حین درمان: روش های ارزیابی دوره ای بیمار/ مراجع، ارزیابی روند درمان برای بهبودی نتایج درمانی، ارزیابی درمان با سنجش EEG خط پایه، یک QEEG مختصر با چند الکترود، انجام یک QEEG کامل با 19 الکترود

بخش ششم: پروتکل های درمانی نوروفیدبک (با استفاده از qEEG) و رویکردهای جدید درمان نوروفیدبک

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران  (جلسه هفتم : پنجشنبه 18 آذر ، ساعت 17 الی 21)

 • روند توسعه پروتکل های نوروفیدبک: پروتکل های اولیه ( پروتکل پنیستون و پروتکل های اصلاح شده پنیستون برای الکلیسم/ PTSD، پروتکل تتا/ بتا برای ADHD، پروتکل SMR برای صرع و ...)،
 • پروتکل های مبتنی بر نتایج EEG و ارزیابی های روانسنجی
 • انتخاب مدل درمان: پروتکل استاندارد، آموزش کانکتیویتی و کوهرنس، آموزش آمپلیتیود مبتنی بر QEEG، z-score training، LORETA z-score training، SCP و ...
 • روند توسعه پروتکل جلسات نوروفیدبک و برنامه ریزی درمان با استفاده از یک یا چند مدل درمانی
 • تمرین انتخاب پروتکل برای نوروفیدبک: ارائه کیس برای تمرین با استفاده از درخت تصمیم گیری برای کاربردی کردن اطلاعات
 • سنجش و ارزیابی برای انتخاب پروتکل نوروفیدبک و برنامه ریزی درمان
 • معرفی رویکردهای جدید مثل لورتا نوروفیدبک و Z score نوروفیدبک، fMRI نوروفیدبک
 • ترکیب نوروفیدبک یا مدلیتی های دیگر(HRV، تنفس، HEG، سیستم های نوروماژولیشن و ...)

دکتر محمدرضا شالبافان، روانپزشک ، رییس کلینیک مغز و شناخت (جلسه هشتم: یکشنبه 21 آذز، ساعت 17 الی 19)

 • مروری بر شواهد علمی موجود در اثربخشی اختلالات روانپزشکی

بخش هفتم: اجرای درمان نوروفیدبک

دکتر محمدعلی نظری، دکتری علوم اعصاب از فرانسه، استاد گروه اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران (جلسه نهم: پنجشنبه 25 آذر ، ساعت 17 الی 20)

 • آماده کردن مراجع برای شروع جلسه نوروفیدبک (مثل توضیح در مورد نوروفیدبک،روش های پیش از آموزش مثل آموزش تنفس، آموزش ریلکسیشن، Biofeedback HRV و ...)،
 • رابطه درمانی، کوچینگ و راهبردهای تقویت
 • روش های اجرای یک جلسه نوروفیدبک: مانیتورینگ واکنش مراجع به درمان (استفاده از پرسشنامه پیش از جلسات درمان)، بدست آوردن داده های EEG تمیز و بدون آرتیفکت، انتخاب مونتاژ الکترود مناسب، مانیتورینگ پیشرفت درمان مراجع (شناسایی خواب آلودگی، اصلاح پروتکل و حرکت به سمت نواحی جدید، مسائل مرتبط با دارو، شناسایی کنتراندیکاسیون های درمان و عوارض جانبی، خواندن گزارش های جلسات و ..)
 • مقدمه ای بر آموزش آلفا/ تتا: کاربردها (شرایط برانگیختگی زیاد، اضطراب، الکلیسم، PTSD)، معیارها برای استفاده از پروتکل اصلی پنیستون، مسائل مرتبط با cross- over آلفا/تتا، مهارت های روان درمانی و آموزش اضافی ماورای سطح مقدماتی دوره مورد نیاز برای یادگیری آلفا/ تتا
 • گایدلاین ISNR برای آموزش از راه دور

مسائل اخلاقی و حرفه ای

 • آشنایی با شیوه نامه های اخلاقی و حقوقی با توجه به گایدلاین های صدور گواهینامه BCIA ( استانداردهای حرفه ای و اصول اخلاقی بیوفیدبک ،گایدلاین ISNR برای نوروفیدبک و کدهای اخلاقی ISNR، نوروفیدبک درمانی پژوهشی است یا  پذیرفته شده و قانونی، ضرورت آموزش مداوم، نحوه تبلیغات برای معرفی نوروفیدبک
 • حقوق مراجع: حریم خصوصی، محرمانه بودن ، رضایت آگاهانه برای ارزیابی و درمان ، اطلاع از قرارداد درمان در مورد عوارض جانبی احتمالی، رعایت HIPAA
 • سوپرویژن
 1. مشاوره و نظارت مناسب در نوروفیدبک.
 2. اهداف و روند سوپرویژن و مشورت
 • . اهداف و روند راهنمایی

بخش هشتم: HRV و EMG بیوفیدبک

دکتر رضا کاظمی، پژوهشگر پسادکتری دانشگاه تهران (جلسه دهم: یکشنبه 28 آذر، ، ساعت 17 الی 20)

 • تاریخچه بیوفیدبک و آشنایی با انواع آن
 • چگونه ECG تولید می شود؟
 • تعامل قلب و مغز (نوروکاردیولوژی)
 • تغییرپذیری ضربان قلب (HRV چیست؟، منابع HRV، عوامل موثر بر HRV)
 • شاخص های HRV (شاخص های حوزه زمان، شاخص های فرکانس)
 • روند اجرای HRV بیوفیدبک (توضیح HRV بیوفیدبک به مراجع، چگونگی سنجش تنفس، نحوه سنجش فرکانس رزونانس، ساختار یک جلسه HRV بیوفیدبک، عوارض جانبی و کنتراندیکاسیون HRV بیوفیدبک)
 • کاربردهای HRV بیوفیدبک (کاربردهای بالینی و ارتقاء عملکرد)
 • اصطلاحات EMG بیوفیدبک
 • EMG بیوفیدبک برای ارزیابی و آموزش عضلات کف لگن
 • EMG بیوفیدبک در آموزش عضلات برای ارتقاء عملکرد و اختلالت اسکلتی عضلانی

 

هزینه دوره: 950 هزار تومان

هزینه برای اعضای باشگاه پژوهشگران: 820 هزار تومان

هزینه با 50% تخفیف برای رزیدنت های روانپزشکی، نورولوژی : 495 هزار تومان

کاربران محترم ،
فیلم رویدادهای آموزشی توسط آزمایشگاه ضبط نخواهد شد. مطابق قوانین کپی رایت؛ هرگونه ضبط ، تکثیر و نشر تمام یا بخشی از مطالب و فیلمهای رویدادهای آموزشی که از سوی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار می گردد، مشروط به دریافت رضایت کتبی از آزمایشگاه و مدرسان می‌باشد و در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد. ©️

لازم به ذکر است که  ثبت نام رویداد ۲۴ ساعت قبل از شروع برگزاری بسته شده و پس از این زمان امکان ثبت نام و ارسال لینک وجود ندارد.

رویداد در محیط اسکای روم برگزار خواهد شد؛ لینک حضور از طریق پیامک و ایمیل به شرکت کنندگان ارسال می گردد. همچنین احتمال دریافت ایمیلهای آزمایشگاه در اسپم ( spam) وجود دارد.

شرکت کنندگان محترم:

بعد از اتمام برگزاری رویداد آموزشی، تا 72 ساعت زمان دارند تا نسبت به تکمیل فرم نظرسنجی رویداد و دریافت گواهی حضور به صورت اینترنتی (از همین صفحه) اقدام نمایند. بدیهی است پس از این مدت امکان دریافت گواهی میسر نخواهد بود. 

پس از اتمام دوره  فایل PDF ارائه اساتید به ایمیل شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

در صورت بروز هر نوع اشکال در پروسه ثبت نام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به دوره آموزشی، لطفا در ساعات اداری با داخلی 136 ،137 و151 تماس حاصل فرمایید .