آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (fNIRS)

هنگام عبور نور از درون بافت دو پدیده جذب و پراکندگی رخ می دهد. برخی از مواد فیزیولوژیک که جاذب نور نیز می باشند، با عبور نور تغییر غلظت نمی دهند از این مواد می توان به آب ،ملانین و بیلی روبین اشاره کرد.
در میان طیف ناحیه اپتیکی امواج الکترومغناطیسی نور مرئی دارای طول موج 380تا 770 نانومتر می باشد ودر طول موج های بالاتراز آن نور مادون قرمز با طول موج در حدود 770 نانومتر تا حدود 1 میلیمتر قرار می گیرد.
مغز و سیستم اعصاب مرکزی به عنوان مهمترین و پیچیده ترین عضو بدن است که مرکز ذخیره سازی، پردازش و آنالیز اطلاعات،کنترل رفتار و حرکات بدن و همچنین درک انسان می باشد. اطلاع از اتفاقاتی که در داخل مغز می افتد و نحوه عملکرد آن همواره مورد توجه محققین بوده است
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading