آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (TMS)

برای جایگذاری کویل بر طبق سیستم 20-10 برای یافتن DLPFC (dorsolateral prefrontal cortex) می‌توان کویل را بالای F3 (نیمکره چپ) و F4 (نیمکره راست)، قرار داد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (11)

23 اردیبهشت 1396 149 بازدید
با توجه به این که TMS از میدان مغناطیسی استفاده می‌نماید، باید در استفاده از آن جوانب احتیاط رعایت شود تا فرد در معرض خطر و آسیب جدی قرار نگیرد.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (12)

23 اردیبهشت 1396 158 بازدید
سه اصل اخلاقی برای تمام پژوهشگران در رابطه با آزمودنی انسانی پذیرفته می شود:

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (13)

23 اردیبهشت 1396 169 بازدید
-از کم خطرترین شکل TMS مناسب پژوهش استفاده کنید. -ضوابط غربالگری دقیق تنظیم شده را خوب رعایت کنید. -از رضایت همراه با آگاهی در رابطه با سوژه اطمینان حاصل کنید.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (10)

07 اردیبهشت 1396 172 بازدید
1- این روش یک روش غیر تهاجمی (noninvasive) می‌باشد که بدون ایجاد آسیب به بدن میتواند روی فرد تاثیر گذار باشد. غیر تهاجمی بودن این روش به ما کمک می‌کند که بتوانیم از آن برای افراد نرمال و بیمار با حفظ ایمنی (در آینده توضیح خواهم داد) استفاده نماییم.

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (9)

24 فروردین 1396 191 بازدید
میدان مغناطیسی تولید شده در کویل قادر است از بافت های با مقاومت بالا، مانند پوست، چربی و استخوان بدون ایجاد گرم شدگی در بدن عبور نماید و

تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای (8)

03 فروردین 1396 199 بازدید
آنچه در شکل زیر می‌بینید می‌تواند موجب فهم بهتر چگونگی توزیع میدان در کویل ها شود. در این شکل توزیع میدان در دو کویل شبیه سازی شده است.
برای ایجاد و استفاده از میدان مغناطیسی در TMS، نیاز است که کویل را به دستگاه متصل کنیم. کویل ها شکل های متفاوتی دارند دو نوع معمول آن کویل های دایره ای و کویل های هشتی شکل هستند.
از این مطالب اولیه در مورد TMS که بگذریم حال از نظر فیزیولوژیک برای ما مهم است که این امواج چگونه بر روی نرون‌ها می تواند تاثیر گذارد.
در شکل سمت راست نمودار‌ها به ترتیب از بالا به پایین، تغییرات جریان کویل، میدان مغناطیسی پالس، آهنگ تغییر میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی القایی، جریان القایی در بافت در ...
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading