آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

فراخوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز درنظر دارد مسابقاتی را با عنوان مسابقه مقاله نویسی خودنویس، به طور موضوعی و با هدف تولید محتوای تخصصی و اصیل (Original) فارسی برگزار نماید. منظور از مقاله اصیل، نوشته ای است که از جایی رونوشت نشده باشد و توسط شخص نویسنده تولید شده باشد. البته نویسنده می تواند برای مطالب خود، مرجع معرفی نماید. 
این مسابقه در دو گروه نگارش آزاد و نگارش تخصصی برگزار می شود. منظور از نگارش آزاد، نگارش مقالاتی ست که مخاطب عام را مورد هدف قرار داده و نتیجه نگارش آنها حاوی مطالبی ست که می تواند در روزنامه های کثیرالانتشار نیز به چاپ برسد و یا در خبرنامه ی آزمایشگاه و روی وبسایت به اشتراک گذاشته شود. با اینحال، گروه نگارش تخصصی باید مقاله ای بنویسند که مخاطب آن متخصصین و محققین آن موضوع می باشد. برای نگارش باید به نکات نوشتاری تعیین شده توجه فرمایید. مقالات توسط داوران متخصص هر موضوع از لحاظ اصیل بودن و صحیح بودن و استاندارد بودن داوری شده و نتایج آن روی وب سایت آزمایشگاه قرار خواهد گرفت. 
برای شرکت در این مسابقه نویسنده بایست در سایت و در قسمتی که برای این منظور در نظر گرفته شده است ثبت نام نموده و مقاله خود را در قالب word در آنجا بارگذاری نماید. در هر دوره، به یک نویسنده برتر در هر گروه، جایزه و لوح تقدیر اهدا می گردد. علاوه بر آن سه مقاله برتر، در صورت احراز حداقل امتیاز، در خبرنامه آزمایشگاه و با نام و عکس نویسنده به چاپ خواهد رسید. 
 

دانلود فایل راهنمای شرکت در مسابقه