آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت چهارم

از دیگر کلاس های رایج سیگنال های نوروفیزیولوژیک که برای آزمایش های بالینی استفاده می شوند، پتانسیل های شنوایی، بصری و حسی پیکری (AEP، VEP و SSEP) را می توان نام برد. این سیگنال ها نشان دهنده پاسخ مغز به یک محرک استاندارد مانند بریدن صدا، کلیک، فلاش نور، تغییر یک الگوی بصری یا یک پالس الکتریکی که به عصب داده می شود، می باشد.

پتانسیل های بر انگیخته (AEP، VEP و SSEP)

از دیگر کلاس های رایج سیگنال های نوروفیزیولوژیک که برای آزمایش های بالینی استفاده می شوند، پتانسیل های شنوایی، بصری و حسی پیکری (AEP، VEP و SSEP) را می توان نام برد. این سیگنال ها نشان دهنده پاسخ مغز به یک محرک استاندارد مانند بریدن صدا، کلیک، فلاش نور، تغییر یک الگوی بصری یا یک پالس الکتریکی که به عصب داده می شود، می باشد.

زمانی که مغز به محرک های خاص واکنش می دهد، پاسخ الکتریکی برانگیخته معمولا بیش از 10 برابر کوچکتر از فعالیت پس زمینه EEG است. برای قابل مشاهده شدن این پاسخ مغز به محرک، معمولا از روش میانگین گیری سیگنال ها استفاده می شود. یک مثال از SSEP در شکل1 نشان داده شده است. روش میانگین گیری از این واقعیت که پاسخ در زمان با محرک قفل شده است، استفاده می کند. در حالی که EEG پس زمینه زمانا با محرک ارتباطی ندارد.

یک پتانسیل وابسته به تحریک حسی تنی

شکل 1 یک پتانسیل وابسته به تحریک حسی تنی (SEP) از سطح پوست سر انسان، این شکل موج نتیجه میانگین گیری روی 500 تحریک الکتریکی عصب رادیال چپ در مچ دست است. آرتیفکت محرک (در زمان 0.00)، زمان تحریک را نشان می دهد. فلش، پیک N20 در زمان 20 میلی ثانیه را نشان می دهد. (سمت بالا محور منفی و پایین مثبت است.)

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading

رویدادهای پیش رو