آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

پردازش سیگنال های زیستی - قسمت سوم

الکتروانسفالوگرام (EEG) نشان دهنده فعالیت کلی مغز است. این فعالیت با استفاده از جفت الکترودهایی که بر روی سطح پوست سر قرار دارند ضبط می شود. در نوروفیزیولوژی بالینی، الکترودها مطابق با استاندارد بین المللی سیستم (10-20) و یا نسخه پیشرفته آن، سیستم 10-10 نشان داده شده در شکل2 الف قرار می گیرند.

نمونه های سیگنال های پزشکی

EEG / ECoG و پتانسیل های بر انگیخته (Eps)

الکتروانسفالوگرام (EEG) نشان دهنده فعالیت کلی مغز است. این فعالیت با استفاده از جفت الکترودهایی که بر روی سطح پوست سر قرار دارند ضبط می¬شود. در نوروفیزیولوژی بالینی، الکترودها مطابق با استاندارد بین المللی سیستم (10-20) و یا نسخه پیشرفته آن، سیستم 10-10 نشان داده شده در شکل2 الف قرار می¬گیرند. در موارد خاص، فعالیت مغز می¬تواند به طور مستقیم از طریق الکترودها روی سطح قشر (الکتروکورتیکوگرافی، ECoG، شکل2 ب) و یا از طریق الکترودهای عمیق کاشته¬شده در مغز اندازه¬گیری شود. هر دو EEG از سطح پوست سر یا سیگنال¬های داخل جمجمه برای الگوهای به اصطلاح پیش¬زمینه (به عنوان مثال، اسپایک صرعی) و فعالیت پس¬زمینه ارزیابی می¬شوند. فعالیت¬های پس زمینه معمولا توسط قدرت سیگنال در درون باند فرکانسی¬های مختلف مشخص می شود:

  • باند دلتا: 0-4 هرتز
  • باند تتا: 4-8 هرتز
  • باند آلفا: 8 تا 12 هرتز
  • باند بتا: 12-30 هرتز
  • باند گاما: EEG فرکانس بالا، معمولا 30 تا 70 هرتز

از مولفه های EEG با فرکانس بسیار بالا، که به طور معمول در بررسی EEG بالینی در نظر گرفته نمی شود، می¬توان بهW ( 60-120 هرتز، با خاستگاه شبکیه)، R (250 هرتز، موج¬های هیپوکمپ) و S (600 هرتز، موج های انفجاری هیپوکمپ) اشاره کرد.


نمونه های سیگنال های پزشکی
شکل 2 (الف) یک مرور کلی از نحوه قرار دادن الکترود های پوستی در سیستم 10-20 EEG (نشان داده شده با نقاط سیاه). (ب) یک نمونه از الکترودهای مغزی در جراحی بیمار مبتلا به صرع. در این کاربرد، محل قرار¬گیری الکترود روی کانون صرع است (ج) یک نمونه از دوکانال EEG ثبت شده از پوست سر انسان.

ارسال دیدگاه

loading
خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز از آخرین اخبار و رویدادها مطلع شوید.

Loading