آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

طیف نگاری کارکردی مادون قرمز نزدیک (30)

به طور کلی پژوهش های مبتنی بر fNIRS نشان داد که فعالیت فرونتال افراد اسکیزوفرنی در پاسخ به تست های شناختی مختلف، دارای الگوهای غیرطبیعی می باشد.

کاربردهای fNIRS- اسکیزوفرنی:

به طور کلی پژوهش های مبتنی بر fNIRS نشان داد که فعالیت فرونتال افراد اسکیزوفرنی در پاسخ به تست های شناختی مختلف، دارای الگوهای غیرطبیعی می باشد. این پژوهشگران مشاهده کردند که یافته های fNIRS با نتایج حاصل از مطالعات با دیگر مدالیته ها مطابقت داشت، بنابراین استفاده بیشتر از fNIRS به عنوان یک روش غیرتهاجمی با قبلیت ثبت مستمر دیتا در افراد اسکیزوفرنی توجیه بهتری پیدا کرد.

ذکر این نکته ضروری می باشد که استفاده از این تکنولوژی مخصوصا در اسکیزوفرنی بسیار ارزشمند است زیرا در اسکیزوفرنی، اختلال عملکرد در قسمت فرونتال می باشد. علاوه بر این، سهولت استفاده از fNIRS برای افراد مختلف یکی از مهمترین مزایای این روش می باشد زیرا برای مثال بسیاری از افراد دارای اختلال اسکیزوفرنی یا دیگر اختلالات، دلالیلی مانند ترس از محیط های بسته مدالیته هایی مانند MRI باعث می شود که نتوان عملکرد آنها را ارزیابی کرد.

هرچند جایگزین شدن fMRI با fNIRS به دلیل محدودیت های این مدالیته، کمی بعید به نظر می رسد اما در پژوهش های مرتبط با اسکیزوفرنی استفاده از fNIRS به دلیل راحت بودن این روش بدون ایجاد سرو صدای آزاردهنده و همچنین امکان استفاده مداوم از آن، ترجیح داده می شود.

ارسال دیدگاه

loading