آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

برگزاری کارگاه نحوه‌ی نگارش مقاله‌ی علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه‌ی علوم شناختی و نقشه‌برداری مغز، مرداد ۱۳۹۷

کارگاه نحوه‌ی نگارش مقاله‌ی علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه‌ی علوم شناختی و نقشه‌برداری مغز با هدف مرور اصول پژوهش و انگیزه‌ی نگارش مقاله، در روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

کارگاه نحوه‌ی نگارش مقاله‌ی علمی موفق با رعایت اصول در تحقیق در حوزه‌ی علوم شناختی و نقشه‌برداری مغز با هدف مرور اصول پژوهش و انگیزه‌ی نگارش مقاله، در روز پنج‌شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برگزار شد.

سر فصل‌های زیر (با محوریت زمینه‌های مذکور) توسط خانم دکتر کهریزی و خانم دکتر بطحایی به شرکت کنندگان آموزش داده شد:

  • رضایت آگاهانه آزمودنی¬ها
  • کارآزمایی بالینی
  • گروه‌های آسیب پذیر
  • نگارش پژوهش
  • سرقت علمی

تصاویر (2)

ارسال دیدگاه

loading