آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

به چه نگاه می‌کنید؟ هوش مصنوعی می‌داند!

محققان ژاپنی می‌دانند شما به چه چیزی نگاه می‌کنید! با استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی به همراه اسکن‌های fMRI محققان توانستند قابلیت خواندن ذهن را ایجاد کنند!

محققان ژاپنی می‌دانند شما به چه چیزی نگاه می‌کنید! با استفاده از یک سیستم هوش مصنوعی به همراه اسکن‌های fMRI محققان توانستند قابلیت خواندن ذهن را ایجاد کنند!

این سیستم مشابه سیستم‌های هوش مصنوعی است که با موفقیت در تحقیقات قبلی برای گرفتن تصویر ذهنی استفاده می‌شد. برای انجام این کار، سیستم هوش مصنوعی ابتدا به یک اسکن نیاز دارد که توسط fMRI گرفته می‌شود، در حین اینکه فرد به یک تصویر نگاه می‌کند. این اسکن‌ها فعالیت مغز را با استفاده از جریان خون به تصویر می‌کشند.

سیستم‌های هوش مصنوعی ذهن‌خوان با چه دقتی می‌توانند بگویند که شما به چه تصویری نگاه می‌کنید؟

هوش مصنوعی ذهن خوان همیشه درست پاسخ نمی‌دهد، در یکی از این آزمون‌ها، سیستم حدس می‌زد که فرد به یک قیچی نگاه می‌کند، در حالی که در واقع فرد به تصویری از یک ساعت خیره شده بود. حتی وقتی تشخیص سیستم اشتباه باشد، باز هم به حد قابل توجهی به پاسخ درست نزدیک می‌شود! برای مثال وقتی فرد درحال نگاه کردن به تصویر یک مرد در حال کایاک سواری در رودخانه بود، سیستم عنوان کرد: یک مرد در حال موج سواری در اقیانوس، بر تخته‌ی موج سواری‌اش.

در حال حاضر این سیستم محدودیت‌هایی دارد. تصاویر fMRI همه فعالیت‌های مغزی را ثبت نمی‌کنند، بنابراین محدودیت‌هایی در میزانِ جزئیات این عناوین وجود دارد. همچنین این متد نیاز به فردی دارد که در یک دستگاه بزرگ دراز بکشد، که باعث می‌شود کارایی این روش در هرجایی غیر از تحقیقات پزشکی بسیار اندک باشد!

اگرچه کاربری‌های خانگی این سیستم ممکن است به این زودی‌ها میسر نگردد، ولی چنین فناوری‌هایی می‌تواند به توسعه واسط‌های مغز- رایانه کمک شایانی کند. مثلا ظهور واسط‌های مغز- رایانه‌ای که به جای دستگاه‌های fMRI از الکترودهای کوچکی برای مانیتور کردن مغز استفاده می‌کنند. این تحقیق می‌تواند به صورت بالقوه این فعالیت‌ها را پشتیبانی کند، و یک روز به بشر امکان کنترل ابزارهای رایانه‌ای را تنها با استفاده از "فکر کردن" بدهد. در حال حاضر ما با این امکانات فاصله زیادی داریم، اما می‌توانیم آن را مجسم کنیم، و احتمالا دستگاه هوش مصنوعی غیب‌گو هم می‌تواند آن را ببیند!

منبع: فیوچریسم

 

ارسال دیدگاه

loading